การริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ พื้นฐานของมนุษย์

ความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ จากเดิมต่อยอดขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ ในมุมของการกว้างขวางโดยไร้ขอบเขตและขีดจำกัดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคย เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เดินให้พัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น   เพิ่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการผลิตในรูปแบบของงานศิลปะ หรือว่างานดนตรีวรรณกรรมและระเบียบต่าง ๆ ในเมืองจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลที่ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำมาพัฒนาไปต่อในอนาคตอีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่ การค้นพบวิธีการแก้ไขต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์อีกด้วยซึ่งมีผลดีต่อสังคมตนเอง โดยความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากกลไกการทำงานของสมองมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยหน้าที่ส่วนความคิดสร้างสรรค์ จึงต้องทำงานร่วมกันและจะเกิดผลที่ดีที่สุด โดยพื้นฐานและความต้องการของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ หรือว่าความบังเอิญจากการลองผิดลองถูกโดยสมองของมนุษย์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ซีก ซีกซ้ายและซีกขวาจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งในมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดผลจากการทำงานของสมองซีกซ้ายหรือสมองของเหตุผลจะมีลักษณะการทำงานที่เน้นไปด้านสติปัญญาซะมากกว่าคิดเกี่ยวกับตัวเลข ความคิดสร้างสรรค์ หรือว่าวิเคราะห์ตรรกะความมีเหตุมีผลซึ่งไม่เกี่ยวกับจินตนาการแต่ สมองซีกขวานั้นจะเป็นสมองของอารมณ์ความรู้สึกจะมีลักษณะ ในการทำงานที่สามารถจะคิดได้โดยอิสระภาพไม่เป็นเส้นตรงไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน สามารถที่จะเห็นภาพทั้งหมดในหัวได้แต่การทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก นี้แม้จะมีลักษณะการทำงานที่ตรงข้ามกันแต่บางคนสามารถ ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 2 ซีก นี้เข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างมี เหตุมีผล ดูความคิดสร้างสรรค์โดยทั่วไปสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากจินตนาการซึ่งเป็นเพียงความคิดความฝันที่ยังไม่ได้เป็นความจริง แต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะต้องการจะทำให้เกิดผล และยังเริ่มความรู้สึกที่มีอยู่ นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม และการทำสิ่งต่าง ๆ ตามความรู้และมีวิธีใหม่ ๆ ตามกระบวนการที่แตกต่างโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมกฎเกณฑ์ในแบบเดิม ๆ 

ประโยชน์ของ ความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างซึ่งเป็นประโยชน์ทางในการแก้ไขปัญหาตัวเรา และการสร้างสีสันในชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้าง และหน้าที่การทำงานที่เราทำด้วยเพื่อทำให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการดำรงชีวิตบนหนทางไหมช่วยพัฒนาสมองให้เกิดความฉลาดหลักแหลมเพิ่มยิ่งขึ้น เพราะการฝึกความคิดในเรื่องที่ทำเป็นประจำทำให้เกิดปฏิหารไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขึ้นยิ่งขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อมีการพัฒนาขีดความสามารถในความคิดสร้างสรรค์จนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นก็จะเป็นผู้นำในด้านความคิดนักประดิษฐ์ หรือว่านวัตกรทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  วิธีทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น คือฝึกใช้ความคิดตลอดเวลาอยู่บ่อย ๆ ทั้งในเวลาว่างและตามแบบแผนที่เราจัดวางไว้ลองตั้งคำถามประเด็น หรือหัวข้อที่อยากรู้และหาคำตอบประกอบกับเหตุผล ในเรื่องนั้นเมื่อเรามีการฝึกคิดหวยบ่อย ๆ จะเกิดความชำนาญไปได้โดยอัตโนมัติฝึกคิดในรอบด้านมองให้หลาย ๆ มุมมองไม่ยึดติดกับแนวคิด และแนวความคิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งขจัดความคิดที่ครอบงำดีกว่าตัวเองออกไป โดยไม่จำกัดกรอบความคิดของตัวเองไว้กับความเคยชิน ในแบบเดิมที่เราเคยเห็นเคยเชื่อและเคยทำมาก่อนมันฝึกการฟังได้คิดตามไม่เข้าใจให้ซักถามเมื่อรู้แล้วนำไปเขียนและจดบันทึกใส่โน้ต ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกระดมสมองเพื่อรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเทคนิคในการเลือกและแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสทำให้การคิดอย่างอิสระและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ในระหว่างการเสนอความคิด เพราะการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อน ๆ หรือว่ากลุ่มที่ระดมสมองกันอยู่ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *