ไข้หวัดนก (Bird Flu, Avian Flu) สาเหตุการเกิดและปัจจัยเสี่ยง

ไข้หวัดนก   เป็นโรคที่ติดต่อทางเชื้อไวรัสและไข้หวัดใหญ่พวกสายพันธุ์เอที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีกซะส่วนมาก เชื่อไวรัสไข้หวัดนกนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะแพร่สู่คนได้เว้นเพียงแต่เชื้อไวรัสไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์ที่เคยพบ และแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนจึงทำให้เกิดโรค โรคระบาดอย่างหนักในช่วงระยะเวลาที่สั้น ๆ นี้ ได้แก่

สายพันธุ์ H5N1 เป็นการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 และมีการระบาด ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมอยู่ด้วย

สายพันธุ์H7N9  เป็นการพบระบาดในประเทศจีน เมื่อพ.ศ 2556 แต่ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย 

ในผู้ป่วยบางรายนี้อาจมีอาการเริ่มแรก คือ การท้องเสียอาเจียนปวดท้องเจ็บแน่นหน้าอกมีเลือดออกตามไรฟัน ไข้หวัดนก หรือว่ามีเลือดกำเดาไหลมีอาการเยื่อบุของตาอักเสบ ซึ่งอาการที่แสดงออกเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงต้น ๆ พบอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง อย่างเช่น การหายใจลำบากเสียงแหบแห้งและมีเสียงครืดคราดเวลาที่หายใจมีเสมหะบางราย อาจมีเลือดปนออกมาร่วมอยู่ด้วยกับเสมหะ

ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก

ทั้งนี้ไข้หวัดนกสามารถที่จะพบได้ในช่วงธันวาคม-เดือนมีนาคมนอกจากจะเป็นช่วงอกอพยพหนีหนาวมาของสัตว์ปีกจากซีกโลกเหนือสถิติจากองค์กรอนามัยโลก อย่างพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 800 กว่าคนและมีผู้เสียชีวิตอยู่ในจำนวนนี้ถึง 400 กว่าคน ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผู้ที่สัมผัสกับซากสัตว์ปีกหรือว่าคนที่ทำงานกับสัตว์ปีก 

อาการของคนที่เป็นโรคไข้หวัดนก จะมีระยะเวลาอาการในการฟักตัวก่อนการแสดงอาการอยู่ประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้หากเชื่อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 อาจใช้เวลาฟักตัวถึง 17 วัน และในสายพันธุ์สายพันธุ์H7N9  จะใช้การฟักตัวในระยะเวลา 1 ถึง 10 วันเท่านั้น โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน ในช่วงที่ฟักตัวของไวรัสยังไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ถ้าหากสู่ระยะอาการแสดงจะมีอาการทั่วไปนั่นก็ คือปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้สูง มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีน้ำมูกไอ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดนก นี้ไม่ว่าจะเป็น นก ไก่ เป็ด ไก่งวงหรือว่าสัตว์อื่น ๆ ที่มีปีกโดยธรรมชาติแล้วเกิดจากการถูกเลี้ยงในโรงเรือน โดยจะมีการติดเชื้อของสัตว์ปีกที่เลี้ยง ในระบบปศุสัตว์อาจเกิดขึ้นในขณะที่มีการขนส่ง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ของการขายสัตว์ปีกนั้น ๆ ซึ่งสัตว์ปีกเองมีการติดเชื้อ แต่สัตว์เหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะแพร่กระจายสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คนได้ จากสารคัดหลั่งอุจจาระของสัตว์ปีกที่ติดเชื้อเองหากผู้ป่วยสัมผัสอุจจาระ หรือว่าสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคและไวรัสของสัตว์ปีกหรือการหายใจเข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างง่ายดายซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ส่วนใหญ่นี้ติดจากสัตว์สู่คนแต่ในกรณีที่น้อยมาก ที่จะติดจากคนสู่คนนอกจากการติดเชื้อจากคนสู่คนต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกันมาก ๆ จึงจะสามารถสัมผัสติดต่อกัน รวมทั้งจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไข้หวัดนกได้นั่นก็ คือ การสัมผัสสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ การสัมผัสจากการคัดหลั่งสารคัดหลังการสัมผัสจากผู้ที่อยู่ในการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก 

การรักษาโรคไข้หวัดนก สามารถที่จะรักษาและหายเองได้อย่างทันทีโดยแพทย์จะวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน ว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนี้จะให้การรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือจะต้องแยกออกจากผู้ป่วยคนอื่นและได้รับการดูแล ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาการของไข้หวัดนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงอีกทั้งยังเป็นสุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งนี้ช่วงการรักษาตัวของแพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนมาก ๆ และดื่มน้ำตามไปเยอะ ๆ และรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการไข้และปวดตัวควบคู่ไปกับการรักษาของยาต้านเชื้อไวรัสอีกด้วย 

วิธีการป้องกัน ไม่ให้ไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากโรคไข้หวัดนกนี้ที่ดีที่สุดนั่นก็ คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อควรหลีกเลี่ยง และเข้าใกล้ชิดกับสัตว์ปีกทุกชนิด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนำให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากการสัมผัสสัตว์ปีกให้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน นอกจากนี้ยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีสัตว์ปีก ไม่ควรรับประทานเนื้อหรือไข่ของสัตว์ปีกที่มีไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

พลังชีวมวล และพลังงานทดแทน

พลังชีวมวล  พลังงานทดแทนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของเรานั่นก็คือวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทำเชื้อเพลิงมีอะไรบ้างชีวมวลเป็นสารอินทรีย์ไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต ที่ผ่านการย่อยสลายตามธรรมชาติชีวมวลนี้จะมีองค์ประกอบโดยพื้นฐาน เป็นธาตุของคาร์บอนแท้ธาตุไนโตรเจนดูด้านหลังนี้จะได้มาจากกระบวนการในการดำเนินชีวิตของมนุษย์สิ่งลองทำสะสมแล้ว ไม่ว่าจะถูกย่อยสลายแต่ถ้าดังกล่าวก็ยังคงอยู่รู้แหล่งของชีวมวลจะได้แก่เศษวัตถุดิบ ข้อเสียจากภาคเกษตรกรหรือว่าชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยชีวมวลนี้จะถูกนำมาใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน โดยเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมสามารถที่จะใช้เปลี่ยนพลังงานได้ทั้งแบบที่ให้ความร้อนโดยตรงหรือว่าความร้อนที่ได้มาจากการผลิตกระแสไฟฟ้า หน่วยพลังงานทดแทนในการใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงาน มีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวลขึ้นอยู่กับคุณภาพของชีวมวล พลังชีวมวล และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเผาไหม้ตัวอย่างเช่นเตาถ่านเตาอังโล่ที่ใช้ สำหรับการหุงต้มในครัวเรือนรุ่นปัจจุบันนี้จะมีการออกแบบเตาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่ได้ทำการเผาไหม้ให้สูงมากยิ่งขึ้นทั้งยังช่วย ในการประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าต่างโลกในแบบดั้งเดิม โดยชีวมวลที่มีสถานะเป็นของแข็งสามารถที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง การใช้งานจะนิยมมาปรับปรุงและคุณภาพของการใช้งาน อย่างเช่นการอัดแท่งเพื่อให้ได้ปริมาณความร้อนต่อปริมาณของเชื้อเพลิงที่มากขึ้นคุณภาพ ของเชื้อเพลิงมีความสม่ำเสมอและสะดวกต่อการใช้งาน ชีวมวลบางประเภทไม่สามารถที่จะนำมาใช้งานได้โดยตรงโดยนำมาจากการผ่านกระบวนแปรรูปทั้งเพื่อง่ายต่อการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเป้นเพราการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย 

พลังชีวมวล

พลังชีวมวล การแปรรูปอย่างเช่นการหมักและการกลั่นการสกัด และการแปรรูปอยู่ในสภาพของแก๊สก่อนจึงสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ของเชื้อเพลิงได้ด้วย ชีวมวลที่เป็นพืชผลวัตถุที่เหลือจากการทำเกษตรที่มีแป้ง และน้ำตาลและเส้นใยอาหารสูง  ทางนี้ยังมีการเปรียบเทียบ ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนได้เปรียบเทียบกันกับน้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมโดยประเด็นการใช้ชีวมวล และการใช้ของปิโตรเลียมในแหล่งวัตถุดิบวัตถุดิบเหลือจากเกษตรกรที่ใช้ในการปลูกทดแทน ได้จากซากดึกดำบรรพ์ซึ่งต้องอาศัย ในการทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปีโดยการผลิตวัตถุดิบจะผลิตทั้งในประเทศและนอกประเทศอีกด้วยเศรษฐกิจจะเป็นตัวช่วยสร้างงาน และรายได้จากการผลิตอุตสาหกรรมชนิดใหม่ของเกษตรกรที่มีรายได้จากการขายชีวมวลต้องสูญเสียเงินตราจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ จากต่างประเทศความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะใช้วัสดุทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์รายการช่วยกำจัดขน ของเสียจากแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมจะลดลงรวมถึงมลพิษจากการใช้งาน ในการผลิตจะส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางด้านพลังงานที่มีความมั่นคงข้างสูง จะผลิตได้เองในภายในต่างประเทศที่มีความมั่นคงข้างต่ำการใช้ประโยชน์ของพลังงานชีวมวลสามารถที่จะใช้ในรูปของพลังงานความร้อน และไอน้ำได้รูปการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงและชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาในข้างต้นนี้มีหลายชนิดที่อยู่ร่วมกันก็จะมีพลังงานชีวมวลที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูก หากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการส่ง การนำเข้าพลังงานของชีวมวลที่ใช้จึงช่วยลดการมันเป็นจำนวน ในการนำของเชื้อเพลิงเข้ามาและการสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่น เป็นการปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้งานซึ่งจะไม่ก่อ ให้เกิดมลภาวะแหล่งสร้างสภาวะเรือนกระจกนอกจากการที่ทำให้เกิดการขับไล่ออกซ้าย คือการหมุนเวียนและไม่มีการปลดปล่อยเพิ่มเติม

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

แคลเซียม สารอาหารที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงกระดูกและฟัน

แคลเซียม  เป็นแนวทางที่สำคัญประมาณร้อยละ 99 ของแคลเซียมในร่างกายที่ใช้ในการสร้างกระดูกและฟัน เพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกทำให้กระดูกมีความแข็งแรงและอีกส่วนร้อยละ 1 อยู่ในเลือดมีบทบาทควบคุมการทำงานอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายในร่างกายอย่างเช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือด เมื่อคืนบาดแผลและการทำงานระบบประสาทการช่วยกระตุ้นในระบบการทำงานของเอนไซม์หลาย ๆ ชนิด ถ้าแคลเซียมไม่เพียงพอเสี่ยงต่อ การเป็นกระดูกพรุนเพราะร่างกายจะเดินเข้าที่ยมที่สะสมอยู่ในกระดูกออกมาใช้คืนแคลเซียมไม่พอใช้ ในกระดูกเป็นประจำออกมาใช้ตลอดจนทำให้กระดูกนั้นเปาะบางง่าย ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงจึงเกิดโอกาสแตกหักได้ง่าย แคลเซียม แม้ว่าจะได้รับแรงกระแทกแรงแค่เล็กน้อยเท่านั้น 

โดยจะมีปัจจัยในการเสริมสร้างแคลเซียมด้วยการทานวิตามินดีเป็นตัวเร่งทำให้การสังเคราะห์โปรตีนในชั้นเลือด และผนังลำไส้ซึ่งแคลเซียมมาจากเกาะติดและดูลำเลียงผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดดังนั้นเมื่อมีวิตามินดีเข้าไปการดูดซึมของแคลเซียม ที่ลำไส้จะเกิดขึ้นได้ดีกว่าวิตามินดีได้จาก 2 แหล่งนั่นก็ คือ แสงแดดและอาหารจำพวกปลาไข่ ตับ เนย เป็นต้น ด้วยความเป็นกรดอ่อน ๆ ในกระเพาะเสียงจะละลายง่ายในอาหารที่เป็นกรดอ่อน ทั้งยังมีแลดโตสในการช่วยดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากถึง 15 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของนมสดจึงเหมาะที่จะรับประทานอาหารสำหรับแหล่งแคลเซียมสูง

แคลเซียม 

แหล่งที่ได้จาก แคลเซียม และการบริโภค

แหล่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือว่างดบริโภคจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

•การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารประเภทโปรตีน จากเนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากเกินไปแคลเซียม เนื่องจากการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนแล้วรับประทานอาหารแคลเซียมไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

•หลีกเลี่ยงและงดรับประทานอาหารเค็ม เนื่องจากรถเค็มน้ำมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบทำให้ร่างกาย ได้รับสู่ที่ผ่านการขับน้ำออกจากปัสสาวะมากยิ่งขึ้นและขับแคลเซียม ออกตามไปด้วยจึงทำให้ร่างกายเราสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะ

•หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลม เนื่องจากมีส่วนผสมของฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างสูงจากการรวมตัวของแคลเซียม ในร่างกายทำให้ระดับแคลเซียมในเดือนหนึ่งเสียสมดุลได้ทำให้เกิดร่างกาย ไม่สามารถที่จะนำแคลเซียมไปใช้ตามปกติ 

•งดการดื่มแอลกอฮอล์เพราะมาจากขัดขวาง การดูดซึมแคลเซียมในร่างกายทำให้ร่างกายเสียน้ำขับออกทางปัสสาวะ เหมือนกับเราดื่มน้ำในปริมาณที่มากหรือว่าโซเดียมอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นการดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สามารถขับออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นจะทำให้แคลเซียมของเรานั้นต่ำลง 

แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมเป็นผลิตภัณฑ์จากนมเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีที่สุด เพราะว่านอกจากนมจะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงได้ทำให้ร่างกายนั้นสามารถเอาไปใช้ได้มากน้อยเพียงแค่ 1 กล่อง 250 cc ให้แคลเซียม 300 มิลลิกรัม ฉะนั้นการดื่มนมโดยเฉพาะนมพร่องมันเนยหรือว่านมไขมันต่ำวันละ 2 กล่อง จะช่วยให้แคลเซียมสูงถึง 2 ใน 3 ที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน อาหารจำพวกปลาและสัตว์เล็กที่สามารถกินได้ทั้งกระดูกเปลือกเช่น กุ้งฝอย ปลาไส้ตัน ปลาซิว ปลาเกล็ดขาว กุ้งแห้ง เป็นต้น จำพวกผักและหัวเหลือง อย่างเช่น เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยผักกวางตุ้ง ผักคะน้า  

การรับประทานแคลเซียมให้ได้ผลแคลเซียมที่ละลายน้ำได้ดี ได้แก่แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท การรับประทานแคลเซียมชนิดเม็ดฟู่หรือว่าผงชงดื่มละลายน้ำจะดีกว่าชนิด การรับประทานแต่ละครั้งประมาณ 600-800 mg จะดูดซึมได้ดีกว่าปริมาณมาก ๆ ควรรับประทานแคลเซียมกับอาหารเย็น เพราะช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่แคลเซียมนั้นออกจากกระดูกได้มากที่สุด  หากรับประทานแคลเซียมมากจนเกินไป และมีการสะสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเป็นนิ่วในไต หินปูนในเต้านม มะเร็งเต้านม หินปูนในหลอดเลือดและหลอดเลือดตีบตัน ดังนั้นจึงรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย และดูดซึมได้ง่ายต้องกินควบคู่กับวิตามินดี

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ท่องโลก เมืองอิตาลีส่องประวัติความเป็นมา

ชื่อทางการและก็คือ สถานะรัฐอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศในทวีปของยุโรปตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินเดีย ท่องโลก เป็นคาบสมุทรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้พื้นที่ตอนเหนือติดกับเทือกเขาเอลฟ์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลแอนเดียติก  เนื่องจากอิตาลีนั้นตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรปและอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าส่วนอื่นของโลก ทำเลที่ตั้งของอิตาลีมีการอำนวยต่อการค้าขายด้วยไม่ว่าจะเป็นทางทะเล ที่มาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นถิ่นกำเนิดของอารยธรรมที่สำคัญของโลก ที่ตามนับไม่ถ้วนเพราะว่าชนชาวชนเผ่าของอิตาลีเรียกกันว่า ได้สถาปนารัชกาลอาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่มีผู้ปกครอง และเป็นกษัตริย์แห่งโรมซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรโรมันไม่เป็นที่ทราบแน่นอนเพราะว่าไม่มีหลักฐานใด แสดงที่ชัดเจนแต่จากสมัยนั้นนอกจากประวัติศาสตร์ที่ได้เขียนขึ้นมาภายหลังระหว่างสหรัฐโรมัน และสมัยจักรวรรดิส่วนใหญ่แล้วเป็นเนื้อหาที่มาจากอดีต ขึ้นอยู่ไหนศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้ปฏิรูปเป็นสาธารณรัฐโรมันซึ่งมีการปกครองระบบวุฒิสภา และประชาชนสาธารณรัฐโรมันได้มีการเข้าพิชิตและครอบงำอาณาจักรเพื่อนบ้าน ในคาบสมุทรอินเดียโดยทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากของกรุงโรม ที่ได้มีการเผยแผ่ในยุโรปนาฬิกาเหนือแอร์เอเชียเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษแรก จักรวรรดิโรมันได้กลายเป็นเมืองมหาอำนาจในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน ท่องโลก ซึ่งอำนาจนั้นในด้าน เศรษฐกิจวัฒนธรรมศาสนาคือเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นสันติภาพของโรมันซึ่งดำเนินติดต่อการมากกว่า 200 ปี เมื่อในยุคต่าง ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบของกฎหมาย และองค์ความรู้ศิลปะทางเทคโนโลยีและวรรณกรรม 

ท่องโลก

ท่องโลก เมืองแห่งการค้าติดหนึ่งในอันดับโลก

จนต่อมาในปัจจุบันอิตาลีถือเป็นประเทศหนึ่งท่องโลก ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างมากที่สุดอีกหนึ่งประเทศในโลกมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลกและมีอันดับที่ 3 อยู่ในสหภาพยุโรปเป็นสหภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองประกอบไปด้วยรัฐสมาชิก 27 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปมีพื้นที่ 4,232,550ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประเมินได้มากกว่า 147 ล้านคน หากมีการวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนี้รวมทั้งมีทองคำสำรองในธนาคารมากที่สุด!เป็นอันดับ 3 ของโลกที่เป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีประชากรและอุตสาหกรรมการผลิตมากมายอย่างนับไม่ถ้วน ทั้งนี้ในด้านของความมั่นคงอิตาลียังมีกองทัพที่เป็นขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกท่องโลก และเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งและสมาชิกชั้นนำของสหภาพยุโรปยังเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศหลาย ๆ แห่ง 

อิตาลีถือว่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์ และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย เพื่อการพัฒนาแหล่งความรู้มากมายรวมทั้งส่วนกลางระดับโลกของศิลปะดนตรีวรรณกรรมปรัชญาและแฟชั่น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการบันเทิงของโลกและยังมีการสนับสนุนในด้านภาพยนตร์วิทยุมีจุดเด่นเรื่องกีฬา ท่องโลกและอาหารการธนาคารธุรกรรมการเงินและรายแห่งสะท้อนความมั่นคง ทางด้านวัฒนธรรมอิตาลีนี้มีแหล่งวัฒนธรรมและมรดกโลก จำนวนมากที่สุดในโลกเท่ากับกันกับประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยว และผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมเยอะที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก จะเห็นได้ว่ามีความเด่นชัดทั้งเรื่องการปกครองแต่ละรูปแบบของสหรัฐประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาและการใช้ระบบผสมรวมถึงรัฐบาลสภาของอิตาลี ที่ประกอบไปด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนทั้งสองสภาดำรงตำแหน่ง 5 ปีโดยรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้ง โดยประธานาธิบดีส่วนอำนาจนิติบัญญัติเป็นการควบคุมโดยสภานิติบัญญัติ 2 สภา อิตาลีใช้รูปแบบการเมืองการปกครองของสถาปนารัฐประชาธิปไตยมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ 1946 

นิติบัญญัติรัฐสภาอิตาลีประกอบไปด้วย 2 ระดับ คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประธานรัฐสภาท่องโลก คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎรการนิติบัญญัติกฎหมายใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบทั้งสองสภาด้วยวาระการดำรงตำแหน่งมีทั้งสองสภานั้นก็คือวาระ 5 ปี และการเลือกตั้งจะต้องทำพร้อมกันทั้งหมด 2 สภาพ โดยจะมีขึ้นทุก 5 ปีหรือว่าเร็วกว่านั้นหากประธานาธิบดีไม่อาจจะสังหารนายกรัฐมนตรี ที่สามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลให้ทั้งสองสภาแสดงความเห็นชอบได้

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บ คลิก>>> levitra4u

การริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ พื้นฐานของมนุษย์

ความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ จากเดิมต่อยอดขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ ในมุมของการกว้างขวางโดยไร้ขอบเขตและขีดจำกัดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคย เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เดินให้พัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น   เพิ่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการผลิตในรูปแบบของงานศิลปะ หรือว่างานดนตรีวรรณกรรมและระเบียบต่าง ๆ ในเมืองจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลที่ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำมาพัฒนาไปต่อในอนาคตอีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่ การค้นพบวิธีการแก้ไขต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์อีกด้วยซึ่งมีผลดีต่อสังคมตนเอง โดยความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากกลไกการทำงานของสมองมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยหน้าที่ส่วนความคิดสร้างสรรค์ จึงต้องทำงานร่วมกันและจะเกิดผลที่ดีที่สุด โดยพื้นฐานและความต้องการของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ หรือว่าความบังเอิญจากการลองผิดลองถูกโดยสมองของมนุษย์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ซีก ซีกซ้ายและซีกขวาจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งในมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดผลจากการทำงานของสมองซีกซ้ายหรือสมองของเหตุผลจะมีลักษณะการทำงานที่เน้นไปด้านสติปัญญาซะมากกว่าคิดเกี่ยวกับตัวเลข ความคิดสร้างสรรค์ หรือว่าวิเคราะห์ตรรกะความมีเหตุมีผลซึ่งไม่เกี่ยวกับจินตนาการแต่ สมองซีกขวานั้นจะเป็นสมองของอารมณ์ความรู้สึกจะมีลักษณะ ในการทำงานที่สามารถจะคิดได้โดยอิสระภาพไม่เป็นเส้นตรงไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน สามารถที่จะเห็นภาพทั้งหมดในหัวได้แต่การทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก นี้แม้จะมีลักษณะการทำงานที่ตรงข้ามกันแต่บางคนสามารถ ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 2 ซีก นี้เข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างมี เหตุมีผล ดูความคิดสร้างสรรค์โดยทั่วไปสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากจินตนาการซึ่งเป็นเพียงความคิดความฝันที่ยังไม่ได้เป็นความจริง แต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะต้องการจะทำให้เกิดผล และยังเริ่มความรู้สึกที่มีอยู่ นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม และการทำสิ่งต่าง ๆ ตามความรู้และมีวิธีใหม่ ๆ ตามกระบวนการที่แตกต่างโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมกฎเกณฑ์ในแบบเดิม ๆ 

ประโยชน์ของ ความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างซึ่งเป็นประโยชน์ทางในการแก้ไขปัญหาตัวเรา และการสร้างสีสันในชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้าง และหน้าที่การทำงานที่เราทำด้วยเพื่อทำให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการดำรงชีวิตบนหนทางไหมช่วยพัฒนาสมองให้เกิดความฉลาดหลักแหลมเพิ่มยิ่งขึ้น เพราะการฝึกความคิดในเรื่องที่ทำเป็นประจำทำให้เกิดปฏิหารไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขึ้นยิ่งขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อมีการพัฒนาขีดความสามารถในความคิดสร้างสรรค์จนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นก็จะเป็นผู้นำในด้านความคิดนักประดิษฐ์ หรือว่านวัตกรทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  วิธีทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น คือฝึกใช้ความคิดตลอดเวลาอยู่บ่อย ๆ ทั้งในเวลาว่างและตามแบบแผนที่เราจัดวางไว้ลองตั้งคำถามประเด็น หรือหัวข้อที่อยากรู้และหาคำตอบประกอบกับเหตุผล ในเรื่องนั้นเมื่อเรามีการฝึกคิดหวยบ่อย ๆ จะเกิดความชำนาญไปได้โดยอัตโนมัติฝึกคิดในรอบด้านมองให้หลาย ๆ มุมมองไม่ยึดติดกับแนวคิด และแนวความคิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งขจัดความคิดที่ครอบงำดีกว่าตัวเองออกไป โดยไม่จำกัดกรอบความคิดของตัวเองไว้กับความเคยชิน ในแบบเดิมที่เราเคยเห็นเคยเชื่อและเคยทำมาก่อนมันฝึกการฟังได้คิดตามไม่เข้าใจให้ซักถามเมื่อรู้แล้วนำไปเขียนและจดบันทึกใส่โน้ต ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกระดมสมองเพื่อรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเทคนิคในการเลือกและแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสทำให้การคิดอย่างอิสระและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ในระหว่างการเสนอความคิด เพราะการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อน ๆ หรือว่ากลุ่มที่ระดมสมองกันอยู่ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u