ไข้หวัดนก (Bird Flu, Avian Flu) สาเหตุการเกิดและปัจจัยเสี่ยง

ไข้หวัดนก   เป็นโรคที่ติดต่อทางเชื้อไวรัสและไข้หวัดใหญ่พวกสายพันธุ์เอที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีกซะส่วนมาก เชื่อไวรัสไข้หวัดนกนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะแพร่สู่คนได้เว้นเพียงแต่เชื้อไวรัสไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์ที่เคยพบ และแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนจึงทำให้เกิดโรค โรคระบาดอย่างหนักในช่วงระยะเวลาที่สั้น ๆ นี้ ได้แก่

สายพันธุ์ H5N1 เป็นการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 และมีการระบาด ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมอยู่ด้วย

สายพันธุ์H7N9  เป็นการพบระบาดในประเทศจีน เมื่อพ.ศ 2556 แต่ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย 

ในผู้ป่วยบางรายนี้อาจมีอาการเริ่มแรก คือ การท้องเสียอาเจียนปวดท้องเจ็บแน่นหน้าอกมีเลือดออกตามไรฟัน ไข้หวัดนก หรือว่ามีเลือดกำเดาไหลมีอาการเยื่อบุของตาอักเสบ ซึ่งอาการที่แสดงออกเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงต้น ๆ พบอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง อย่างเช่น การหายใจลำบากเสียงแหบแห้งและมีเสียงครืดคราดเวลาที่หายใจมีเสมหะบางราย อาจมีเลือดปนออกมาร่วมอยู่ด้วยกับเสมหะ

ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก

ทั้งนี้ไข้หวัดนกสามารถที่จะพบได้ในช่วงธันวาคม-เดือนมีนาคมนอกจากจะเป็นช่วงอกอพยพหนีหนาวมาของสัตว์ปีกจากซีกโลกเหนือสถิติจากองค์กรอนามัยโลก อย่างพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 800 กว่าคนและมีผู้เสียชีวิตอยู่ในจำนวนนี้ถึง 400 กว่าคน ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผู้ที่สัมผัสกับซากสัตว์ปีกหรือว่าคนที่ทำงานกับสัตว์ปีก 

อาการของคนที่เป็นโรคไข้หวัดนก จะมีระยะเวลาอาการในการฟักตัวก่อนการแสดงอาการอยู่ประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้หากเชื่อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 อาจใช้เวลาฟักตัวถึง 17 วัน และในสายพันธุ์สายพันธุ์H7N9  จะใช้การฟักตัวในระยะเวลา 1 ถึง 10 วันเท่านั้น โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน ในช่วงที่ฟักตัวของไวรัสยังไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ถ้าหากสู่ระยะอาการแสดงจะมีอาการทั่วไปนั่นก็ คือปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้สูง มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีน้ำมูกไอ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดนก นี้ไม่ว่าจะเป็น นก ไก่ เป็ด ไก่งวงหรือว่าสัตว์อื่น ๆ ที่มีปีกโดยธรรมชาติแล้วเกิดจากการถูกเลี้ยงในโรงเรือน โดยจะมีการติดเชื้อของสัตว์ปีกที่เลี้ยง ในระบบปศุสัตว์อาจเกิดขึ้นในขณะที่มีการขนส่ง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ของการขายสัตว์ปีกนั้น ๆ ซึ่งสัตว์ปีกเองมีการติดเชื้อ แต่สัตว์เหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะแพร่กระจายสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คนได้ จากสารคัดหลั่งอุจจาระของสัตว์ปีกที่ติดเชื้อเองหากผู้ป่วยสัมผัสอุจจาระ หรือว่าสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคและไวรัสของสัตว์ปีกหรือการหายใจเข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างง่ายดายซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ส่วนใหญ่นี้ติดจากสัตว์สู่คนแต่ในกรณีที่น้อยมาก ที่จะติดจากคนสู่คนนอกจากการติดเชื้อจากคนสู่คนต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกันมาก ๆ จึงจะสามารถสัมผัสติดต่อกัน รวมทั้งจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไข้หวัดนกได้นั่นก็ คือ การสัมผัสสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ การสัมผัสจากการคัดหลั่งสารคัดหลังการสัมผัสจากผู้ที่อยู่ในการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก 

การรักษาโรคไข้หวัดนก สามารถที่จะรักษาและหายเองได้อย่างทันทีโดยแพทย์จะวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน ว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนี้จะให้การรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือจะต้องแยกออกจากผู้ป่วยคนอื่นและได้รับการดูแล ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาการของไข้หวัดนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงอีกทั้งยังเป็นสุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งนี้ช่วงการรักษาตัวของแพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนมาก ๆ และดื่มน้ำตามไปเยอะ ๆ และรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการไข้และปวดตัวควบคู่ไปกับการรักษาของยาต้านเชื้อไวรัสอีกด้วย 

วิธีการป้องกัน ไม่ให้ไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากโรคไข้หวัดนกนี้ที่ดีที่สุดนั่นก็ คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อควรหลีกเลี่ยง และเข้าใกล้ชิดกับสัตว์ปีกทุกชนิด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนำให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากการสัมผัสสัตว์ปีกให้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน นอกจากนี้ยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีสัตว์ปีก ไม่ควรรับประทานเนื้อหรือไข่ของสัตว์ปีกที่มีไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

พลังชีวมวล และพลังงานทดแทน

พลังชีวมวล  พลังงานทดแทนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของเรานั่นก็คือวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทำเชื้อเพลิงมีอะไรบ้างชีวมวลเป็นสารอินทรีย์ไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต ที่ผ่านการย่อยสลายตามธรรมชาติชีวมวลนี้จะมีองค์ประกอบโดยพื้นฐาน เป็นธาตุของคาร์บอนแท้ธาตุไนโตรเจนดูด้านหลังนี้จะได้มาจากกระบวนการในการดำเนินชีวิตของมนุษย์สิ่งลองทำสะสมแล้ว ไม่ว่าจะถูกย่อยสลายแต่ถ้าดังกล่าวก็ยังคงอยู่รู้แหล่งของชีวมวลจะได้แก่เศษวัตถุดิบ ข้อเสียจากภาคเกษตรกรหรือว่าชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยชีวมวลนี้จะถูกนำมาใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน โดยเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมสามารถที่จะใช้เปลี่ยนพลังงานได้ทั้งแบบที่ให้ความร้อนโดยตรงหรือว่าความร้อนที่ได้มาจากการผลิตกระแสไฟฟ้า หน่วยพลังงานทดแทนในการใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงาน มีประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวลขึ้นอยู่กับคุณภาพของชีวมวล พลังชีวมวล และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเผาไหม้ตัวอย่างเช่นเตาถ่านเตาอังโล่ที่ใช้ สำหรับการหุงต้มในครัวเรือนรุ่นปัจจุบันนี้จะมีการออกแบบเตาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่ได้ทำการเผาไหม้ให้สูงมากยิ่งขึ้นทั้งยังช่วย ในการประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าต่างโลกในแบบดั้งเดิม โดยชีวมวลที่มีสถานะเป็นของแข็งสามารถที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง การใช้งานจะนิยมมาปรับปรุงและคุณภาพของการใช้งาน อย่างเช่นการอัดแท่งเพื่อให้ได้ปริมาณความร้อนต่อปริมาณของเชื้อเพลิงที่มากขึ้นคุณภาพ ของเชื้อเพลิงมีความสม่ำเสมอและสะดวกต่อการใช้งาน ชีวมวลบางประเภทไม่สามารถที่จะนำมาใช้งานได้โดยตรงโดยนำมาจากการผ่านกระบวนแปรรูปทั้งเพื่อง่ายต่อการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเป้นเพราการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย 

พลังชีวมวล

พลังชีวมวล การแปรรูปอย่างเช่นการหมักและการกลั่นการสกัด และการแปรรูปอยู่ในสภาพของแก๊สก่อนจึงสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ของเชื้อเพลิงได้ด้วย ชีวมวลที่เป็นพืชผลวัตถุที่เหลือจากการทำเกษตรที่มีแป้ง และน้ำตาลและเส้นใยอาหารสูง  ทางนี้ยังมีการเปรียบเทียบ ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนได้เปรียบเทียบกันกับน้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมโดยประเด็นการใช้ชีวมวล และการใช้ของปิโตรเลียมในแหล่งวัตถุดิบวัตถุดิบเหลือจากเกษตรกรที่ใช้ในการปลูกทดแทน ได้จากซากดึกดำบรรพ์ซึ่งต้องอาศัย ในการทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปีโดยการผลิตวัตถุดิบจะผลิตทั้งในประเทศและนอกประเทศอีกด้วยเศรษฐกิจจะเป็นตัวช่วยสร้างงาน และรายได้จากการผลิตอุตสาหกรรมชนิดใหม่ของเกษตรกรที่มีรายได้จากการขายชีวมวลต้องสูญเสียเงินตราจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ จากต่างประเทศความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะใช้วัสดุทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์รายการช่วยกำจัดขน ของเสียจากแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมจะลดลงรวมถึงมลพิษจากการใช้งาน ในการผลิตจะส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางด้านพลังงานที่มีความมั่นคงข้างสูง จะผลิตได้เองในภายในต่างประเทศที่มีความมั่นคงข้างต่ำการใช้ประโยชน์ของพลังงานชีวมวลสามารถที่จะใช้ในรูปของพลังงานความร้อน และไอน้ำได้รูปการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังชีวมวล โดยใช้เชื้อเพลิงและชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาในข้างต้นนี้มีหลายชนิดที่อยู่ร่วมกันก็จะมีพลังงานชีวมวลที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูก หากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการส่ง การนำเข้าพลังงานของชีวมวลที่ใช้จึงช่วยลดการมันเป็นจำนวน ในการนำของเชื้อเพลิงเข้ามาและการสร้างรายได้ของคนในท้องถิ่น เป็นการปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้งานซึ่งจะไม่ก่อ ให้เกิดมลภาวะแหล่งสร้างสภาวะเรือนกระจกนอกจากการที่ทำให้เกิดการขับไล่ออกซ้าย คือการหมุนเวียนและไม่มีการปลดปล่อยเพิ่มเติม

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

แคลเซียม สารอาหารที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงกระดูกและฟัน

แคลเซียม  เป็นแนวทางที่สำคัญประมาณร้อยละ 99 ของแคลเซียมในร่างกายที่ใช้ในการสร้างกระดูกและฟัน เพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกทำให้กระดูกมีความแข็งแรงและอีกส่วนร้อยละ 1 อยู่ในเลือดมีบทบาทควบคุมการทำงานอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายในร่างกายอย่างเช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือด เมื่อคืนบาดแผลและการทำงานระบบประสาทการช่วยกระตุ้นในระบบการทำงานของเอนไซม์หลาย ๆ ชนิด ถ้าแคลเซียมไม่เพียงพอเสี่ยงต่อ การเป็นกระดูกพรุนเพราะร่างกายจะเดินเข้าที่ยมที่สะสมอยู่ในกระดูกออกมาใช้คืนแคลเซียมไม่พอใช้ ในกระดูกเป็นประจำออกมาใช้ตลอดจนทำให้กระดูกนั้นเปาะบางง่าย ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงจึงเกิดโอกาสแตกหักได้ง่าย แคลเซียม แม้ว่าจะได้รับแรงกระแทกแรงแค่เล็กน้อยเท่านั้น 

โดยจะมีปัจจัยในการเสริมสร้างแคลเซียมด้วยการทานวิตามินดีเป็นตัวเร่งทำให้การสังเคราะห์โปรตีนในชั้นเลือด และผนังลำไส้ซึ่งแคลเซียมมาจากเกาะติดและดูลำเลียงผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดดังนั้นเมื่อมีวิตามินดีเข้าไปการดูดซึมของแคลเซียม ที่ลำไส้จะเกิดขึ้นได้ดีกว่าวิตามินดีได้จาก 2 แหล่งนั่นก็ คือ แสงแดดและอาหารจำพวกปลาไข่ ตับ เนย เป็นต้น ด้วยความเป็นกรดอ่อน ๆ ในกระเพาะเสียงจะละลายง่ายในอาหารที่เป็นกรดอ่อน ทั้งยังมีแลดโตสในการช่วยดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากถึง 15 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของนมสดจึงเหมาะที่จะรับประทานอาหารสำหรับแหล่งแคลเซียมสูง

แคลเซียม 

แหล่งที่ได้จาก แคลเซียม และการบริโภค

แหล่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือว่างดบริโภคจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

•การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารประเภทโปรตีน จากเนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากเกินไปแคลเซียม เนื่องจากการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนแล้วรับประทานอาหารแคลเซียมไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

•หลีกเลี่ยงและงดรับประทานอาหารเค็ม เนื่องจากรถเค็มน้ำมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบทำให้ร่างกาย ได้รับสู่ที่ผ่านการขับน้ำออกจากปัสสาวะมากยิ่งขึ้นและขับแคลเซียม ออกตามไปด้วยจึงทำให้ร่างกายเราสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะ

•หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลม เนื่องจากมีส่วนผสมของฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างสูงจากการรวมตัวของแคลเซียม ในร่างกายทำให้ระดับแคลเซียมในเดือนหนึ่งเสียสมดุลได้ทำให้เกิดร่างกาย ไม่สามารถที่จะนำแคลเซียมไปใช้ตามปกติ 

•งดการดื่มแอลกอฮอล์เพราะมาจากขัดขวาง การดูดซึมแคลเซียมในร่างกายทำให้ร่างกายเสียน้ำขับออกทางปัสสาวะ เหมือนกับเราดื่มน้ำในปริมาณที่มากหรือว่าโซเดียมอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นการดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สามารถขับออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นจะทำให้แคลเซียมของเรานั้นต่ำลง 

แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมเป็นผลิตภัณฑ์จากนมเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีที่สุด เพราะว่านอกจากนมจะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงได้ทำให้ร่างกายนั้นสามารถเอาไปใช้ได้มากน้อยเพียงแค่ 1 กล่อง 250 cc ให้แคลเซียม 300 มิลลิกรัม ฉะนั้นการดื่มนมโดยเฉพาะนมพร่องมันเนยหรือว่านมไขมันต่ำวันละ 2 กล่อง จะช่วยให้แคลเซียมสูงถึง 2 ใน 3 ที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน อาหารจำพวกปลาและสัตว์เล็กที่สามารถกินได้ทั้งกระดูกเปลือกเช่น กุ้งฝอย ปลาไส้ตัน ปลาซิว ปลาเกล็ดขาว กุ้งแห้ง เป็นต้น จำพวกผักและหัวเหลือง อย่างเช่น เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยผักกวางตุ้ง ผักคะน้า  

การรับประทานแคลเซียมให้ได้ผลแคลเซียมที่ละลายน้ำได้ดี ได้แก่แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท การรับประทานแคลเซียมชนิดเม็ดฟู่หรือว่าผงชงดื่มละลายน้ำจะดีกว่าชนิด การรับประทานแต่ละครั้งประมาณ 600-800 mg จะดูดซึมได้ดีกว่าปริมาณมาก ๆ ควรรับประทานแคลเซียมกับอาหารเย็น เพราะช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่แคลเซียมนั้นออกจากกระดูกได้มากที่สุด  หากรับประทานแคลเซียมมากจนเกินไป และมีการสะสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเป็นนิ่วในไต หินปูนในเต้านม มะเร็งเต้านม หินปูนในหลอดเลือดและหลอดเลือดตีบตัน ดังนั้นจึงรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย และดูดซึมได้ง่ายต้องกินควบคู่กับวิตามินดี

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ท่องโลก เมืองอิตาลีส่องประวัติความเป็นมา

ชื่อทางการและก็คือ สถานะรัฐอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศในทวีปของยุโรปตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินเดีย ท่องโลก เป็นคาบสมุทรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้พื้นที่ตอนเหนือติดกับเทือกเขาเอลฟ์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลแอนเดียติก  เนื่องจากอิตาลีนั้นตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรปและอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าส่วนอื่นของโลก ทำเลที่ตั้งของอิตาลีมีการอำนวยต่อการค้าขายด้วยไม่ว่าจะเป็นทางทะเล ที่มาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นถิ่นกำเนิดของอารยธรรมที่สำคัญของโลก ที่ตามนับไม่ถ้วนเพราะว่าชนชาวชนเผ่าของอิตาลีเรียกกันว่า ได้สถาปนารัชกาลอาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่มีผู้ปกครอง และเป็นกษัตริย์แห่งโรมซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรโรมันไม่เป็นที่ทราบแน่นอนเพราะว่าไม่มีหลักฐานใด แสดงที่ชัดเจนแต่จากสมัยนั้นนอกจากประวัติศาสตร์ที่ได้เขียนขึ้นมาภายหลังระหว่างสหรัฐโรมัน และสมัยจักรวรรดิส่วนใหญ่แล้วเป็นเนื้อหาที่มาจากอดีต ขึ้นอยู่ไหนศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้ปฏิรูปเป็นสาธารณรัฐโรมันซึ่งมีการปกครองระบบวุฒิสภา และประชาชนสาธารณรัฐโรมันได้มีการเข้าพิชิตและครอบงำอาณาจักรเพื่อนบ้าน ในคาบสมุทรอินเดียโดยทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากของกรุงโรม ที่ได้มีการเผยแผ่ในยุโรปนาฬิกาเหนือแอร์เอเชียเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษแรก จักรวรรดิโรมันได้กลายเป็นเมืองมหาอำนาจในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน ท่องโลก ซึ่งอำนาจนั้นในด้าน เศรษฐกิจวัฒนธรรมศาสนาคือเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นสันติภาพของโรมันซึ่งดำเนินติดต่อการมากกว่า 200 ปี เมื่อในยุคต่าง ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบของกฎหมาย และองค์ความรู้ศิลปะทางเทคโนโลยีและวรรณกรรม 

ท่องโลก

ท่องโลก เมืองแห่งการค้าติดหนึ่งในอันดับโลก

จนต่อมาในปัจจุบันอิตาลีถือเป็นประเทศหนึ่งท่องโลก ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างมากที่สุดอีกหนึ่งประเทศในโลกมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลกและมีอันดับที่ 3 อยู่ในสหภาพยุโรปเป็นสหภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองประกอบไปด้วยรัฐสมาชิก 27 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปมีพื้นที่ 4,232,550ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประเมินได้มากกว่า 147 ล้านคน หากมีการวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนี้รวมทั้งมีทองคำสำรองในธนาคารมากที่สุด!เป็นอันดับ 3 ของโลกที่เป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีประชากรและอุตสาหกรรมการผลิตมากมายอย่างนับไม่ถ้วน ทั้งนี้ในด้านของความมั่นคงอิตาลียังมีกองทัพที่เป็นขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกท่องโลก และเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งและสมาชิกชั้นนำของสหภาพยุโรปยังเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศหลาย ๆ แห่ง 

อิตาลีถือว่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์ และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย เพื่อการพัฒนาแหล่งความรู้มากมายรวมทั้งส่วนกลางระดับโลกของศิลปะดนตรีวรรณกรรมปรัชญาและแฟชั่น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการบันเทิงของโลกและยังมีการสนับสนุนในด้านภาพยนตร์วิทยุมีจุดเด่นเรื่องกีฬา ท่องโลกและอาหารการธนาคารธุรกรรมการเงินและรายแห่งสะท้อนความมั่นคง ทางด้านวัฒนธรรมอิตาลีนี้มีแหล่งวัฒนธรรมและมรดกโลก จำนวนมากที่สุดในโลกเท่ากับกันกับประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยว และผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมเยอะที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก จะเห็นได้ว่ามีความเด่นชัดทั้งเรื่องการปกครองแต่ละรูปแบบของสหรัฐประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาและการใช้ระบบผสมรวมถึงรัฐบาลสภาของอิตาลี ที่ประกอบไปด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนทั้งสองสภาดำรงตำแหน่ง 5 ปีโดยรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้ง โดยประธานาธิบดีส่วนอำนาจนิติบัญญัติเป็นการควบคุมโดยสภานิติบัญญัติ 2 สภา อิตาลีใช้รูปแบบการเมืองการปกครองของสถาปนารัฐประชาธิปไตยมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ 1946 

นิติบัญญัติรัฐสภาอิตาลีประกอบไปด้วย 2 ระดับ คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประธานรัฐสภาท่องโลก คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎรการนิติบัญญัติกฎหมายใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบทั้งสองสภาด้วยวาระการดำรงตำแหน่งมีทั้งสองสภานั้นก็คือวาระ 5 ปี และการเลือกตั้งจะต้องทำพร้อมกันทั้งหมด 2 สภาพ โดยจะมีขึ้นทุก 5 ปีหรือว่าเร็วกว่านั้นหากประธานาธิบดีไม่อาจจะสังหารนายกรัฐมนตรี ที่สามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลให้ทั้งสองสภาแสดงความเห็นชอบได้

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บ คลิก>>> levitra4u

การริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ พื้นฐานของมนุษย์

ความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ จากเดิมต่อยอดขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ ในมุมของการกว้างขวางโดยไร้ขอบเขตและขีดจำกัดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคย เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เดินให้พัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น   เพิ่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการผลิตในรูปแบบของงานศิลปะ หรือว่างานดนตรีวรรณกรรมและระเบียบต่าง ๆ ในเมืองจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆส่งผลที่ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำมาพัฒนาไปต่อในอนาคตอีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่ การค้นพบวิธีการแก้ไขต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์อีกด้วยซึ่งมีผลดีต่อสังคมตนเอง โดยความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากกลไกการทำงานของสมองมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยหน้าที่ส่วนความคิดสร้างสรรค์ จึงต้องทำงานร่วมกันและจะเกิดผลที่ดีที่สุด โดยพื้นฐานและความต้องการของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ หรือว่าความบังเอิญจากการลองผิดลองถูกโดยสมองของมนุษย์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ซีก ซีกซ้ายและซีกขวาจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งในมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดผลจากการทำงานของสมองซีกซ้ายหรือสมองของเหตุผลจะมีลักษณะการทำงานที่เน้นไปด้านสติปัญญาซะมากกว่าคิดเกี่ยวกับตัวเลข ความคิดสร้างสรรค์ หรือว่าวิเคราะห์ตรรกะความมีเหตุมีผลซึ่งไม่เกี่ยวกับจินตนาการแต่ สมองซีกขวานั้นจะเป็นสมองของอารมณ์ความรู้สึกจะมีลักษณะ ในการทำงานที่สามารถจะคิดได้โดยอิสระภาพไม่เป็นเส้นตรงไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน สามารถที่จะเห็นภาพทั้งหมดในหัวได้แต่การทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก นี้แม้จะมีลักษณะการทำงานที่ตรงข้ามกันแต่บางคนสามารถ ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 2 ซีก นี้เข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างมี เหตุมีผล ดูความคิดสร้างสรรค์โดยทั่วไปสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากจินตนาการซึ่งเป็นเพียงความคิดความฝันที่ยังไม่ได้เป็นความจริง แต่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะต้องการจะทำให้เกิดผล และยังเริ่มความรู้สึกที่มีอยู่ นำมาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม และการทำสิ่งต่าง ๆ ตามความรู้และมีวิธีใหม่ ๆ ตามกระบวนการที่แตกต่างโดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมกฎเกณฑ์ในแบบเดิม ๆ 

ประโยชน์ของ ความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างซึ่งเป็นประโยชน์ทางในการแก้ไขปัญหาตัวเรา และการสร้างสีสันในชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้าง และหน้าที่การทำงานที่เราทำด้วยเพื่อทำให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการดำรงชีวิตบนหนทางไหมช่วยพัฒนาสมองให้เกิดความฉลาดหลักแหลมเพิ่มยิ่งขึ้น เพราะการฝึกความคิดในเรื่องที่ทำเป็นประจำทำให้เกิดปฏิหารไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขึ้นยิ่งขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อมีการพัฒนาขีดความสามารถในความคิดสร้างสรรค์จนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นก็จะเป็นผู้นำในด้านความคิดนักประดิษฐ์ หรือว่านวัตกรทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  วิธีทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น คือฝึกใช้ความคิดตลอดเวลาอยู่บ่อย ๆ ทั้งในเวลาว่างและตามแบบแผนที่เราจัดวางไว้ลองตั้งคำถามประเด็น หรือหัวข้อที่อยากรู้และหาคำตอบประกอบกับเหตุผล ในเรื่องนั้นเมื่อเรามีการฝึกคิดหวยบ่อย ๆ จะเกิดความชำนาญไปได้โดยอัตโนมัติฝึกคิดในรอบด้านมองให้หลาย ๆ มุมมองไม่ยึดติดกับแนวคิด และแนวความคิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งขจัดความคิดที่ครอบงำดีกว่าตัวเองออกไป โดยไม่จำกัดกรอบความคิดของตัวเองไว้กับความเคยชิน ในแบบเดิมที่เราเคยเห็นเคยเชื่อและเคยทำมาก่อนมันฝึกการฟังได้คิดตามไม่เข้าใจให้ซักถามเมื่อรู้แล้วนำไปเขียนและจดบันทึกใส่โน้ต ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกระดมสมองเพื่อรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเทคนิคในการเลือกและแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสทำให้การคิดอย่างอิสระและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ในระหว่างการเสนอความคิด เพราะการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อน ๆ หรือว่ากลุ่มที่ระดมสมองกันอยู่ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ริ้วรอย ปัญหาหลักของผู้หญิงที่ควรรู้

ริ้วรอย  ยิ่งเราอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งมีผิวที่แห้ง บวกกับริ้วรอยที่ตามมาปัญหาผิวสะสมที่พบตั้งแต่อายุ 20 ปี เป็นช่วงของวัยผิวที่ส่งสัญญาณให้คุณนั้นต้องดูแลสุขภาพผิวให้ดียิ่งขึ้น โดยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกบนใบหน้านั้นก็คือริ้วรอยตื้นมีการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ ๆ บวกกับความลึกเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งกระบวนการทำงานของเซลล์ จะลดช้าลงทำให้โครงสร้างของผิวนั้นอ่อนแอบวกกับต่าง ๆ ที่ร่างกายลดหายไปทำให้ผิวหนังที่เต่งตึงซึ่งร่างกายจะผลิตจากธรรมชาติได้เองเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ตามเวลา และเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาริ้วรอยและผิวหน้าได้ด้วยการดูแลอย่างการเลือกผลิตภัณฑ์ และทำทรีทเม้นท์อยู่เป็นประจำ คอยเติมสารที่ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเปล่งปลั่งซึ่งร่างกาย รวมถึงผลิตได้ในปริมาณที่เพียงพอและเริ่มลดลง อย่างเช่น คอลลาเจนที่ผลิตน้อยลงในปีละ 1% ทำให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังนั้นลดน้อยลงหย่อนคล้อยใบหน้าต่าง ๆ เกิดจุดด่างดำ นอกจากนี้กรดไฮยาลูรอนยังลดน้อยลงอีกด้วยส่งผลกระทบให้โครงสร้างและผิวนั้น หย่อนคล้อยอย่างเห็นได้ชัดเซลล์ที่เคยอุ้มน้ำก็เกาะน้ำไม่ติด เหมือนอย่างเคยขาดความหนาแน่นของชั้นผิวสามารถที่จะสังเกตได้ง่าย ๆ ก็ คือ

ริ้วรอยบนหน้าผากระหว่างคิ้ว จะแสดงให้เห็นถึงใบหน้าเมื่อผ่านไปเวลานานมักเกิดร่องลึกเรื่อย  ๆ

ริ้วรอยบริเวณมุมปากและจมูก บริเวณส่วนนี้สำคัญกับการสูญเสียวอลลุ่มใต้ผิว และผิวที่หย่อนคล้อย

•ริ้วรอยทั่วไปหน้า เป็นริ้วรอยเล็ก ๆ เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อผ่านกาลเวลาไปและมีการยืดหยุ่นเกี่ยวกับผิว และความหนาของผิวที่จะลดลงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดริ้วรอยเหล่านี้ซึ่งมักจะกระจายอยู่ทั่วใบหน้า โดยเราจะสังเกตง่าย ๆ คือ บริเวณรอบ ๆ ดวงตาและหางตาจะมีตีนกาอยู่โดยเฉพาะใต้ตา 

ริ้วรอย

ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด ริ้วรอย บนใบหน้า

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดริ้วรอยลึกลงอย่างเห็นได้ชัด แม้เราจะหลีกเรื่องอายุไม่ได้แต่ถ้าหากทราบถึงปัจจัยภายนอกและภายใน อันเป็นสาเหตุที่จะกระตุ้นให้ริ้วรอยนั้นลงได้ เราก็สามารถที่จะดูแลผิวได้อย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น คือ

•บุหรี่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทำร้ายโครงสร้างของผิวทำให้เกิดผิวเรามีอายุมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เกิดริ้วรอยอีกด้วยอีกทั้งสารนิโคติน ริ้วรอย และสารเคมีอื่น ๆ ที่ประกอบอยู่ในบุหรี่มีส่วนทำให้คอลลาเจนในผิวของเรานั้นเสื่อมสภาพลง

•แสงแดดรังสี UV ในแสงแดดสามารถที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเกิดริ้วรอยได้ จากการที่คอลลาเจนที่ผิวหนังถูกทำลายด้วยแสงแดด ทำให้ผิวของเรานั้นขาดความยืดหยุ่น โครงสร้างผิวที่อ่อนโยนเกิดริ้วรอยที่ได้มากกว่าปกติ 

•ความเห็นของผิวทำให้เราดูมีอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้น เราจึงควรที่จะเติมกรดไฮยาลูรอนในผิวที่ลดน้อยลง เติมเข้าไปสู่ผิวที่ขาดความชุ่มชื่นทำให้ผิวแห้งนั้นมักเกิดริ้วรอยได้มากกว่าผิวที่ชุ่มชื่น

•นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากใบหน้าที่หมองคล้ำแล้วการพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดริ้วรอยบนผิวหน้าเนื่องจากช่วงเวลาที่เรานอนนานร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองและดึงสารอาหารออกมาฟื้นฟูจากส่วนต่าง ๆ ทำให้มีการผลิตคอลลาเจนบนผิว ถ้าหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือว่าอดนอนจึงส่งผลให้ผิวของเราไม่เต่งตึงขาดน้ำผิวแห้งดูหมองทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรด้วย 

ริ้วรอย

ในปัจจุบันนี้แล้วมีวิธีการรักษาริ้วรอย บนใบหน้าหลากหลายมากด้วยนะกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดทางเลือกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น

การทำทรีทเม้น  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือที่ดีมาก ๆ เพราะว่าการทำทรีทเม้นช่วยลดริ้วรอยบนผิวหน้า สามารถแก้ไขปัญหาริ้วรอยและยกกระชับหน้าได้อย่างเห็นได้ชัด โดยจะมีวิธีตามความนิยมอย่างแพร่หลายนั่นก็คือการฉีดฟิลเลอร์ โดยส่วนใหญ่จะใช้สารนั้นก็ คือกรดไฮยาลูรอนที่ฉีดเข้าไปเพื่อเติมเต็มร่องลึกที่เกิดตามจุดต่าง ๆ บนใบหน้าเป็นการวิจัยของทางแพทย์ และพิสูจน์ได้ว่าการใช้ครีมลดเลือนริ้วรอยที่ผสมกรดเกี่ยวกับไฮยาลูรอน จะทำให้ผลของการฉีดฟิลเลอร์นั้นอยู่ได้นานกว่า

การฉีดโบท็อก เป็นการทำงานโดยทำให้กล้ามเนื้อ ในจุดนั้นที่จะเข้าไปไม่สามารถขยับได้ชั่วคราว และส่วนใหญ่การฉีดโบท็อกนี้เพื่อลดริ้วรอยบริเวณหน้าผากและรอบดวงตาริ้วรอย โดยเฉพาะบริเวณหางตามักจะเกิดริ้วรอยและแสดงให้เห็นถึงผลได้อย่างรวดเร็ว

การใช้ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอย เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายและสะดวกเพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ยังสามารถที่จะฟื้นฟูผิวที่มีริ้วรอยลึกตื้นถึงต้นคอที่เป็น สาเหตุจึงจำเป็นจะต้องพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับลดริ้วรอยควรจะมีส่วนผสมที่สำคัญ และออกฤทธิ์ช่วยให้ลดเลือนทั้งยังป้องกันริ้วรอยใหม่บนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ ที่เติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ระบบการจัดการล้มเหลว ผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการล้มเหลว ด้วยลักษณะผู้บริหารที่มีพื้นฐานที่ดีจะต้องมีระบบการจัดการที่คล่องตัว รวมถึงการมองวิสัยทัศน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะในรูปทางธุรกิจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างยิ่งรวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นอนาคตขององค์กรต่าง ๆ ในทางด้านธุรกิจยากที่จะเกินความคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะอะไรบ้าง ในการหมุนต่อโลกเศรษฐกิจนี้ รวมถึงอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกองค์กรและผลกระทบต่าง ๆ ภายในจนถูกภัยคุกคาม หรือว่าอุปสรรคให้เกิดปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมันตลาดโลกที่คอยเคลื่อนย้ายเงินทุนของเฮดจ์ฟันต่าง ๆ รวมถึงการบริหารและมองเห็นจุดแข็งขององค์กร ที่จะขับเคลื่อนและจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจไปในแนวทางที่ดีขึ้น ถ้าหากผู้นำขาดทักษะในการสื่อสารหรือว่าทักษะในการพูดสร้างแรงจูงใจ การอ่านการตีความข้อมูลข่าวสารต่าง ๆการคิดวิเคราะห์รวมถึงส่วนมากจะขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนและทักษะการสื่อสารที่ครบถ้วนปัจจุบันนี้ มีการสื่อสารถือเป็นสมรรถนะที่สำคัญข้อหนึ่งนั่นก็ คือ มักจะถนัดเรื่องการดุด่ามากกว่าการวางแผนหรือการพูดในแบบทำร้ายจิตใจในทีม ระบบการจัดการล้มเหลวมากกว่าการสร้างกำลังใจ และการแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกน้อง หรือคนในทีมเมื่อหัวหน้าแจ้งเสียดสี หลายคนหมดกำลังใจในการทำงานไม่มีไฟหรือว่า feedback ตอบกลับมาที่จะเสริมสร้างพลังบวก ให้กับคนในองค์กร ผู้บริหารจำนวนมากมักชอบพูดมากกว่า ที่จะรับฟังตั้งรับปัญหาต่าง ๆ

ระบบการจัดการล้มเหลว

การแก้ไขด่วนสรุปชัดเจนสั่งงานความคิดต่าง ๆ โดยที่ไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นแก้ไปตามธรรมชาติถู ๆ ไถ ๆ เล่นในการสื่อสารที่ดีผู้บริหารควรรับฟังมากกว่าการพูดกรองข่าวสาร ที่เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าอ้างคำสั่งและนโยบาย  แทนที่จะปรับความเข้าใจให้เหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ตีความหมายไปคนละทิศละทาง  โดยผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องมี

ระบบการจัดการล้มเหลว ขาดการคิดวิเคราะห์

ระบบการจัดการล้มเหลวหลักการตีความข้อมูลเรื่องที่จะต้องฝึกฝนที่สำคัญนั่นก็ คือ อย่าตีความโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วประสบการณ์เท่านั้นจริง ๆ รอที่จะช่วยให้การบริหารนำพาไปสู่ประสบความสำเร็จ ในอนาคตต้องประกอบควบคู่ไปกับ ความรู้ ความสามารถเพื่อไม่ให้เป็นการหยุดพัฒนาแนวทาง และเชิงการคิดวิเคราะห์นั้นสิ้นสุดหรือว่าชนเพดาน ลดความเชื่อมั่นในตนเองที่มีอัตราค่อนข้างสูงโดยนิสัยคนไทยส่วนใหญ่มาก น่าเสียดายมาก ๆ เพราะว่าระบบการศึกษาของเมืองไทยนั้น แต่ก่อนเรียนสร้างคนเก่งมากกว่าเน้นที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ร่วมถึงการที่จะเป็นที่ยอมรับกับคนหมู่มากร่วมถึงโลกทัศน์ว่าตนเองนั้น เก่ง กว่าผู้อื่นตั้งแต่สมัยเรียนและมองข้ามความสามารถของคนอื่น ที่ไม่มีเหมือนตัวเองแต่จุดเด่นจุดด้อยของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน

การบริหารที่เกิดความล้มเหลวมักเกิดจากการตัดสินใจตามสัญชาตญาณมากกว่าข้อมูล และระดับกว้างของคนเวลาการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะอาศัยประสบการณ์ของตนเอง และความเชื่อทัศนคติเพราะที่ผ่านมาตัวเองนั้นได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง ไม่เคยผิดพลาด แต่ผู้บริหารที่มีระบบการจัดการที่ล้มเหลวมักจะลืมไปว่าการตัดสินใจที่ไม่เคยผิดพลาด ในอดีตนั้นมักมีข้อดีและข้อเสียหมุนไปตามวิวัฒนาการของโลกธุรกิจนี้ รวมถึงการตัดสินใจที่ไม่สนใจรายละเอียดขั้นตอนและเนื้อหาของงาน ระบบการจัดการล้มเหลว หากผู้บริหารได้กำหนดผลลัพธ์เอาไว้แต่ไม่ได้ลงมือทำเองเสียก่อน การบริหารงานแบบนี้ถือว่าอันตรายมาก ๆเพราะว่าหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารเป็นคนสั่ง ไม่ทราบข้อมูลและขั้นตอนที่แท้จริงของปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในหน้างานจึงไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  หลอกข้อมูลและขั้นตอนไปในแนวทางที่ผิดๆที่ไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติงานจริง 

ระบบการจัดการล้มเหลว

อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญข้อนี้ผู้บริหารควรมีนั่นก็ คือ ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ตามที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันถ้าผู้บริหารท่านไหนมีระบบการจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่รู้ว่าในสายตาของคนอื่นจะเป็นอย่างไรระบบการจัดการล้มเหลว เมื่อเราไม่พอใจหรือว่ามีการแสดงท่าทีอารมณ์โกรธออกมาให้คนอื่นเห็น หรือด่าทอด้วย คำที่ไม่สุภาพ สีหน้าแดง คำพูดที่เสียงดัง มากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ คือ สัญญาณที่ไม่ดีให้คนอื่นเห็นถึงการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่แสดงในเชิงลบ ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้นำ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ขายงานให้ได้งาน เปิดประสบการณ์เทคนิค

การคุยกับลูกค้าเพื่อนำเสนองาน เป็นทักษะที่สำคัญมาก ๆ เพราะเป็นด่านแรกที่จะทำให้ลูกค้าเปิดใจ เพราะถ้าไอเดียหรือสินค้าเราดีแค่ไหน แต่หากเสนองานห่วย ก็พลาดโอกาสได้เหมือนกัน ดังนั้นสรุปเทคนิค ในการ ขายงาน ให้ได้งานคือ การจะเสนองานให้ได้ผล ต้องรู้ว่า “กลุ่มคนฟัง” เป็นใคร มีพื้นฐาน Background เป็นอย่างไร เพราะจะสามารถเลือกใช้คำ สื่อสารตรงกับความต้องการเขามากขึ้น หากจะประชุม ต้องรู้เสมอว่าใครเข้าที่ประชุมบ้าง เพราะแต่ละคน มีตำแหน่งและมุมมองต่อการพรีเซนต์ไม่เหมือนกัน หากไม่รู้ว่าใครเข้ามาฟังบ้าง จะเตรียมตัวและชี้นำการนำเสนอไม่ถูก การประชุมเป็นการประชุมอะไร หากเป็นการประชุมใหญ่ ตำแหน่งในห้องประชุมควรจะมีฝั่งตรงข้าม ให้ความรู้สึกเหมือนการเจรจา ต่อรอง พูดคุยเรื่องสำคัญได้ มีระยะห่างมีความเป็นทางการระหว่างนั่งร่วมกับคนอื่น ๆ เช่นลูกค้าเรากับทีม แต่ถ้าการประชุมเล็ก ๆ 1 – 3 คน หากนั่งข้าง ๆ คนฟังจะทำให้ดูเป็นการ ขายงาน น้อยลง ให้อารมณ์เหมือนมาพูดคุยกันมากกว่าช่วยสร้างบรรยากาศการคุยได้ดี ตอนเสนองานแนะนำใช้จอคอมหรือไอแพดแทนใช้จอใหญ่ จะทำให้ดูใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้น

ขายงาน

เราต้องรู้ว่าใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจ จากการประชุมครั้งนี้เวลาพรีเซนต์ตรงหัวโต๊ะ จะแสดงถึงการเป็นผู้นำหรือผู้ควบคุมการประชุม ก่อนการประชุม ต้องให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า จุดประสงค์ของการประชุมคืออะไร จะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าคนในที่ประชุมมีแนวโน้มว่าจะไม่สนใจ ลองดึงความสนใจโดยการ “ถามคำถาม” ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม เช่น ประสบการณ์ในการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้าง หรือ คำถามที่ขอความเห็นในหัวข้อนั้น ๆ เช่น คุณว่าไอเดียนี้เป็นอย่างไรบ้าง? ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นคำถามปลายเปิด ควรมีการพูดคุยสบาย ๆ ก่อนการประชุมก่อน คล้าย ๆ กับละลายพฤติกรรม จะทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดีขึ้น พยายามหาจุดร่วมในการเปิดสนทนาให้ได้ (ถามคำถามปลายเปิด) จะทำให้คนที่คุยด้วย สามารถเล่าเรื่องได้ง่ายขึ้น

ขายงาน

การกำหนดกฎขั้นพื้นฐาน ก่อนพรีเซนต์ ขายงาน

เราต้องมีการกำหนดกฎขั้นพื้นฐานก่อนพรีเซนต์ขายงาน ว่าอยากให้คนอื่นโต้ตอบตอนไหนได้บ้าง เช่น หากมีข้อสงสัยก็ยกมือถามได้เลยทันที หรือ รอให้ถึงช่วงถามก่อน ตอนนำเสนองาน ให้ใช้คำว่า “เรา” แทนผมหรือฉัน เพื่อแสดงถึงความเคารพในตัวทีมงาน เมื่อคิดไม่ออกจนขาดช่วง หรือคิดไม่ทัน “ให้เงียบเอาไว้ก่อน” ดีกว่าพูดเรื่องไร้สาระ การตอบคำถามยาก ๆ มีวิธีแก้ 3 ทาง คือ 1. ขอตอบอีกทีหลังจบการนำเสนอ 2. ยอมรับว่า ณ ตอนนี้คงยังให้คำตอบไม่ได้ และ 3. ลองถามคำถามกลับ ว่าเขามีไอเดียหรือความเห็นในคำถามนี้อย่างไรบ้าง

และการนำเสนองานที่ดี และดูมีความพร้อมในการเตรียมตัว เราต้องเริ่มต้นจากการดึงดูดความสนใจให้ได้ ทำให้คนฟังอยากฟังจนจบ แนะนำให้อ่านหนังสือ Presentation Canvas ที่พูดถึงการเล่าเรื่องให้โดนใจสามารถนำมาปรับใช้ได้ การ ขายงาน แบบ “จบที่จุดเริ่มต้น” คือการเปิดด้วยการเล่าเรื่อง อธิบายไอเดีย สิ่งที่ทำให้ไอเดียเป็นจริงได้ หรือเล่าไปถึงความเป็นมาของสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้น มันมีความสำคัญอย่างไร ต่อกลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่กำลังนั่งฟังเราประชุมอยู่ และก็เล่าเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นต่อจนจบ หลังจากนั้นก็มาขมวดและเชื่อมโยงไอเดียในสิ่งที่พูดไว้ตอนแรก เช่น จะทำให้สิ่งต่าง ๆ นั้นดีขึ้นอย่างไร และสามารถที่จะนำสิ่งที่เราเสนอนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้พวกเขามองเห็นความสำคัญและต้องการสิ่งของหรือข้อมูลบางอย่างที่เราได้นำเสนอไปให้กับพวกเขาฟัง เพื่อที่จะให้มันเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของพวกเขาได้ 

คุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือเรื่องราวดีดี อีกมากมาย ได้ที่นี่ >>  fullslots

การปกครองท้องถิ่น สาระสำคัญของการพัฒนา

การปกครองท้องถิ่น  คือการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นไทยเริ่มต้นจากการปฏิรูปราชการ เมื่อไหร่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการกล่าวว่ากฎหมายด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นเป็นฉบับแรกนั่นก็ คือ พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 มีการกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ดำเนินการรักษาความสะอาด และป้องกันโรครวมถึง การทำลายขยะมูลฝอย และการจัดสถานที่ทางอุจจาระปัสสาวะ  สำหรับราษฎรทั่วไปห้ามการปลูกสร้าง หรือว่าซ่อมแซมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค

ยังรวมทั้งการขนย้ายสิ่งของที่ทำให้เกิดความรำคาญ ให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น 

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยในปีพ.ศ 2475 จากระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่   ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น และส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ 

การปกครองท้องถิ่น

การปกครองท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

การปกครองท้องถิ่นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกลไกการพัฒนาทางท้องถิ่นของประชาชนหลัก ๆ นั่นก็ คือ

ปรัชญาแนวคิดขององค์ก่อนปกครองท้องถิ่น โดยจะมีกฎหมายการปกครองท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 2 ประการ นั่นก็ คือ การจัดทำบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและตรงตามความต้องการของเราจะระวังในท้องถิ่น  เป็นไปตามความจำเป็นในแต่ละท้องถิ่นที่จะมีจุดมุ่งหมายให้สำเร็จ ลงตัวด้วยวิธีการจัดการให้ราษฎรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย   แต่ต้องการให้การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นสถาบันการสอนรูปแบบของการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการปกครองท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น  ดังนั้นแนวความคิดพื้นฐานของระบอบการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนระบบการกระจายอำนาจการปกครองไปส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของราษฎรและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยไปในตัว และราชการส่วนกลางต้องไม่มีอำนาจโดยคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแต่จะมีบทบาท ในการกำกับดูแลให้ความร่วมมือร่วมถึงท้องถิ่นต้องมีอิสระใน การตัดสินใจ นโยบาย กำหนดทิศทาง การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 

•องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยรากฐานระบอบประชาธิปไตย โดยจะมีจุดมุ่งหมายของกฎหมายการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยหรือว่ากล่าวในอีกนัยหนึ่งก็ คือ ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดและการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ที่จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมากขึ้น องค์กรการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นกลไกการปกครองที่จะทำให้ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างแท้จริง

การปกครองท้องถิ่น

โครงสร้างทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา285 มีการกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องนำมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาการท้องถิ่น  ซึ่งจะแบ่งโครงสร้างการบริหารการจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.คณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นและมีการดำรงการ ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายตามท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพื่อให้เกิดการ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข และปกครองประชาชนในท้องถิ่น

2.สภาท้องถิ่น มีหน้าที่บทบาทในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งจะมีกฎหมาย และมีผลบังคับใช้และระดับของท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารเสนอการปกครองท้องถิ่น และเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบังคับให้เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อเป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้ชุมชน และคนในท้องถิ่นได้ยึดถือและปฏิบัติตามถือว่าเป็นกติกาของสังคมเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> fullslots

ความรู้รอบตัว เส้นละติจูดและลองติจูดคืออะไร?

ความรู้รอบตัว   ละติจูดและลองติจูดนั่นคือค่าที่จะใช้บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดีรวมถึง ทุกพื้นที่ที่อยู่บนโลกนี้มันจะใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์กันทั้งนั้นที่ได้กำหนดเอาไว้ ลักษณะพิกัดทางภูมิศาสตร์จะระบุไว้ในรูปแบบของตัวเลข ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจถึงตำแหน่งนาน ๆได้เป็นอย่างดีได้จากค่าตัวเลขของพิกัดทางภูมิศาสตร์จ ะระบุไว้ว่ามีตัวเลข 2 ชุด เรียกว่า เลขละติจูดและเลขลองติจูด 

อย่างการระบุตำแหน่งในรูปแบบของตารางไว้การใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปใช้การระบุตำแหน่งที่อยู่ ตามถนนหรือว่าเขตพื้นที่ต่าง ๆ สามารถระบุได้ด้วยตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นระบบตารางที่เหมือนกันมักเห็นเหมือนเราว่ากราฟต่าง ๆ แผนที่ในการดูตารางนี้จะมีเส้นที่วางไว้ในแนวนอนและแนวที่ตัดกัน เป็นเส้นที่วางในแนวตั้งก็ได้ มีการระบุไว้ว่าตำแหน่งที่จะทำให้ได้ในแบบตารางนี้ มักจะมีวิธีคือกำหนดตัวเลข 2 ชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งตัวเลขชุดแรกนั้นระบุตำแหน่งในแนวนอนและตัวเลขชุดที่ 2 การระบุตำแหน่งในแนวตั้งและจะมีเส้นที่มีจุดตัดกันที่เราพูดอีกนัยหนึ่งนั่นก็คือจุดที่เกิดจากการตัดในการระบุตำแหน่งนั้น ๆ แนวคิดระบบตารางต่อการระบุพิกัดบนพื้นโลกก็จะมีเส้นสมมติที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุพิกัดของคุณ ในรูปเช่นเดียวกันทั้งในแนวนอนแนวตั้ง  ที่เป็นรูปแบบของตารางแทนที่จะเป็นเส้นที่ตรงขุนแผนราบ ได้เอาไว้กำหนดเป็นเส้นที่วงรอบโลก เส้นที่วงรอบโลกในแนวนอนและเส้นที่วงเป็นครึ่งวงกลมเป็นแนวตั้ง 

ความรู้รอบตัว บนเส้นศูนย์สูตรโลก  

ความรู้รอบตัว   ละติจูดLatitude เป็นเส้นสมมุติที่วางตามแนวนอนของลูกยังมีเส้นที่วางตัวตามแนวนอนของโลกตามระดับความสูงเอาไว้ตามระดับความสูงกว่า หรือว่า จะเป็นต่ำกว่าก็ได้ที่เราเรียกกันว่าเส้นขนานเส้นละติจูด  ที่มีการขนานของเส้นละติจูดลองไว้เป็นเส้นที่ขนานกันกับเส้นละติจูดที่อยู่บริเวณตรงกลาง ที่เราเรียกกันว่าเส้นอิเควเตอร์  ทางที่ง่ายที่สุดที่เราจะมองเห็นภาพเส้นละติจูดเหล่านี้นั่นก็คือคิดว่ามีเส้นสมมติที่วางตามแนวนอนของโลกที่เหมือนกันว่ามีครอบครัววางอยู่บนเส้นของโลก เป็นวงที่ใหญ่อยู่ตรงกลางพอดีมันก็คือเส้นของ อิเควเตอร์ 

ลองติจูด Longitude เป็นเส้นลองติจูดที่สมมติความตามแนวตั้งของโลกที่เรา เรียกว่า เส้นเมอริเดียน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจินตนาการภาพสำหรับลองติจูดให้นึกถึงฮูล่าฮูป ที่ตัดแบ่งครึ่งกัน โดยปลายนั้นด้านหนึ่งของฮูล่าฮูป วางที่ตำแหน่งของขั้วโลกเหนือส่วนอีกไฟล์ด้านนึงจะวางไว้ที่ขั้วโลกใต้  เส้นลองจิจูดเป็นเส้นที่วัดพิกัดทางตัวเลขว่าเส้นลองจิจูดนั้น จะห่างจากเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ อยู่ที่เท่าไรจะแบ่งเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกตะวันตกกับตะวันออก จากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้น้ำโดยเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ จะเป็นเส้นเริ่มต้นที่จะบอกได้ว่าเราติดอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆความรู้รอบตัว ที่เป็นการวางอยู่ตัวบนเส้นเมอริเดียนสำคัญจะบอกค่าลองจิจูดเป็น 0 องศาลองจิจูด 

ความรู้รอบตัว

ความสำคัญของละติจูดและลองติจูด ในภูมิศาสตร์ก็ คือ การบอกตำแหน่งของวัตถุดิบโลกแต่ละจุดมีเกณฑ์การบอกตำแหน่งเป็นสากลเพื่อบอกตำแหน่งต้องมีความสามารถ และเข้าใจตรงกันทุกชนชั้นโดยมีข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งของโลกแล้วอยู่ในบริเวณที่ ลองจิจูดและละติจูดติดกัน 

ละติจูดหรือว่าเส้นรุ้ง เป็นพิกัดที่ใช้ตำแหน่งบนพื้นโลกที่ระบุตำแหน่งตรงจุดทำมุมเท่าไหร่กับเส้นศูนย์สูตรละติจูดจะมีค่าตั้งแต่ 0 องศา ที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศา บริเวณขั้วโลกเป็น 90 องศาหรือใต้ 

จะเป็นตัวบ่งบอกถึงภูมิอากาศ ความรู้รอบตัว หรือว่าลักษณะเงื่อนไขของบรรยากาศที่อยู่บริเวณใกล้กับผิวโลก บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สามารถเฉลี่ยข้อมูลทางภูมิอากาศได้เหนือระยะยาว ในหลายทศวรรษตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาการใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ 30 ปี 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> fullslots