ระบบการจัดการล้มเหลว ผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการล้มเหลว ด้วยลักษณะผู้บริหารที่มีพื้นฐานที่ดีจะต้องมีระบบการจัดการที่คล่องตัว รวมถึงการมองวิสัยทัศน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะในรูปทางธุรกิจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างยิ่งรวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นอนาคตขององค์กรต่าง ๆ ในทางด้านธุรกิจยากที่จะเกินความคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะอะไรบ้าง ในการหมุนต่อโลกเศรษฐกิจนี้ รวมถึงอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกองค์กรและผลกระทบต่าง ๆ ภายในจนถูกภัยคุกคาม หรือว่าอุปสรรคให้เกิดปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมันตลาดโลกที่คอยเคลื่อนย้ายเงินทุนของเฮดจ์ฟันต่าง ๆ รวมถึงการบริหารและมองเห็นจุดแข็งขององค์กร ที่จะขับเคลื่อนและจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจไปในแนวทางที่ดีขึ้น ถ้าหากผู้นำขาดทักษะในการสื่อสารหรือว่าทักษะในการพูดสร้างแรงจูงใจ การอ่านการตีความข้อมูลข่าวสารต่าง ๆการคิดวิเคราะห์รวมถึงส่วนมากจะขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนและทักษะการสื่อสารที่ครบถ้วนปัจจุบันนี้ มีการสื่อสารถือเป็นสมรรถนะที่สำคัญข้อหนึ่งนั่นก็ คือ มักจะถนัดเรื่องการดุด่ามากกว่าการวางแผนหรือการพูดในแบบทำร้ายจิตใจในทีม ระบบการจัดการล้มเหลวมากกว่าการสร้างกำลังใจ และการแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกน้อง หรือคนในทีมเมื่อหัวหน้าแจ้งเสียดสี หลายคนหมดกำลังใจในการทำงานไม่มีไฟหรือว่า feedback ตอบกลับมาที่จะเสริมสร้างพลังบวก ให้กับคนในองค์กร ผู้บริหารจำนวนมากมักชอบพูดมากกว่า ที่จะรับฟังตั้งรับปัญหาต่าง ๆ

ระบบการจัดการล้มเหลว

การแก้ไขด่วนสรุปชัดเจนสั่งงานความคิดต่าง ๆ โดยที่ไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นแก้ไปตามธรรมชาติถู ๆ ไถ ๆ เล่นในการสื่อสารที่ดีผู้บริหารควรรับฟังมากกว่าการพูดกรองข่าวสาร ที่เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าอ้างคำสั่งและนโยบาย  แทนที่จะปรับความเข้าใจให้เหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ตีความหมายไปคนละทิศละทาง  โดยผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องมี

ระบบการจัดการล้มเหลว ขาดการคิดวิเคราะห์

ระบบการจัดการล้มเหลวหลักการตีความข้อมูลเรื่องที่จะต้องฝึกฝนที่สำคัญนั่นก็ คือ อย่าตีความโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วประสบการณ์เท่านั้นจริง ๆ รอที่จะช่วยให้การบริหารนำพาไปสู่ประสบความสำเร็จ ในอนาคตต้องประกอบควบคู่ไปกับ ความรู้ ความสามารถเพื่อไม่ให้เป็นการหยุดพัฒนาแนวทาง และเชิงการคิดวิเคราะห์นั้นสิ้นสุดหรือว่าชนเพดาน ลดความเชื่อมั่นในตนเองที่มีอัตราค่อนข้างสูงโดยนิสัยคนไทยส่วนใหญ่มาก น่าเสียดายมาก ๆ เพราะว่าระบบการศึกษาของเมืองไทยนั้น แต่ก่อนเรียนสร้างคนเก่งมากกว่าเน้นที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ร่วมถึงการที่จะเป็นที่ยอมรับกับคนหมู่มากร่วมถึงโลกทัศน์ว่าตนเองนั้น เก่ง กว่าผู้อื่นตั้งแต่สมัยเรียนและมองข้ามความสามารถของคนอื่น ที่ไม่มีเหมือนตัวเองแต่จุดเด่นจุดด้อยของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน

การบริหารที่เกิดความล้มเหลวมักเกิดจากการตัดสินใจตามสัญชาตญาณมากกว่าข้อมูล และระดับกว้างของคนเวลาการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะอาศัยประสบการณ์ของตนเอง และความเชื่อทัศนคติเพราะที่ผ่านมาตัวเองนั้นได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง ไม่เคยผิดพลาด แต่ผู้บริหารที่มีระบบการจัดการที่ล้มเหลวมักจะลืมไปว่าการตัดสินใจที่ไม่เคยผิดพลาด ในอดีตนั้นมักมีข้อดีและข้อเสียหมุนไปตามวิวัฒนาการของโลกธุรกิจนี้ รวมถึงการตัดสินใจที่ไม่สนใจรายละเอียดขั้นตอนและเนื้อหาของงาน ระบบการจัดการล้มเหลว หากผู้บริหารได้กำหนดผลลัพธ์เอาไว้แต่ไม่ได้ลงมือทำเองเสียก่อน การบริหารงานแบบนี้ถือว่าอันตรายมาก ๆเพราะว่าหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารเป็นคนสั่ง ไม่ทราบข้อมูลและขั้นตอนที่แท้จริงของปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในหน้างานจึงไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  หลอกข้อมูลและขั้นตอนไปในแนวทางที่ผิดๆที่ไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติงานจริง 

ระบบการจัดการล้มเหลว

อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญข้อนี้ผู้บริหารควรมีนั่นก็ คือ ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ตามที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันถ้าผู้บริหารท่านไหนมีระบบการจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่รู้ว่าในสายตาของคนอื่นจะเป็นอย่างไรระบบการจัดการล้มเหลว เมื่อเราไม่พอใจหรือว่ามีการแสดงท่าทีอารมณ์โกรธออกมาให้คนอื่นเห็น หรือด่าทอด้วย คำที่ไม่สุภาพ สีหน้าแดง คำพูดที่เสียงดัง มากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ คือ สัญญาณที่ไม่ดีให้คนอื่นเห็นถึงการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่แสดงในเชิงลบ ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้นำ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ขายงานให้ได้งาน เปิดประสบการณ์เทคนิค

การคุยกับลูกค้าเพื่อนำเสนองาน เป็นทักษะที่สำคัญมาก ๆ เพราะเป็นด่านแรกที่จะทำให้ลูกค้าเปิดใจ เพราะถ้าไอเดียหรือสินค้าเราดีแค่ไหน แต่หากเสนองานห่วย ก็พลาดโอกาสได้เหมือนกัน ดังนั้นสรุปเทคนิค ในการ ขายงาน ให้ได้งานคือ การจะเสนองานให้ได้ผล ต้องรู้ว่า “กลุ่มคนฟัง” เป็นใคร มีพื้นฐาน Background เป็นอย่างไร เพราะจะสามารถเลือกใช้คำ สื่อสารตรงกับความต้องการเขามากขึ้น หากจะประชุม ต้องรู้เสมอว่าใครเข้าที่ประชุมบ้าง เพราะแต่ละคน มีตำแหน่งและมุมมองต่อการพรีเซนต์ไม่เหมือนกัน หากไม่รู้ว่าใครเข้ามาฟังบ้าง จะเตรียมตัวและชี้นำการนำเสนอไม่ถูก การประชุมเป็นการประชุมอะไร หากเป็นการประชุมใหญ่ ตำแหน่งในห้องประชุมควรจะมีฝั่งตรงข้าม ให้ความรู้สึกเหมือนการเจรจา ต่อรอง พูดคุยเรื่องสำคัญได้ มีระยะห่างมีความเป็นทางการระหว่างนั่งร่วมกับคนอื่น ๆ เช่นลูกค้าเรากับทีม แต่ถ้าการประชุมเล็ก ๆ 1 – 3 คน หากนั่งข้าง ๆ คนฟังจะทำให้ดูเป็นการ ขายงาน น้อยลง ให้อารมณ์เหมือนมาพูดคุยกันมากกว่าช่วยสร้างบรรยากาศการคุยได้ดี ตอนเสนองานแนะนำใช้จอคอมหรือไอแพดแทนใช้จอใหญ่ จะทำให้ดูใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้น

ขายงาน

เราต้องรู้ว่าใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจ จากการประชุมครั้งนี้เวลาพรีเซนต์ตรงหัวโต๊ะ จะแสดงถึงการเป็นผู้นำหรือผู้ควบคุมการประชุม ก่อนการประชุม ต้องให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า จุดประสงค์ของการประชุมคืออะไร จะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าคนในที่ประชุมมีแนวโน้มว่าจะไม่สนใจ ลองดึงความสนใจโดยการ “ถามคำถาม” ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม เช่น ประสบการณ์ในการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้าง หรือ คำถามที่ขอความเห็นในหัวข้อนั้น ๆ เช่น คุณว่าไอเดียนี้เป็นอย่างไรบ้าง? ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นคำถามปลายเปิด ควรมีการพูดคุยสบาย ๆ ก่อนการประชุมก่อน คล้าย ๆ กับละลายพฤติกรรม จะทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดีขึ้น พยายามหาจุดร่วมในการเปิดสนทนาให้ได้ (ถามคำถามปลายเปิด) จะทำให้คนที่คุยด้วย สามารถเล่าเรื่องได้ง่ายขึ้น

ขายงาน

การกำหนดกฎขั้นพื้นฐาน ก่อนพรีเซนต์ ขายงาน

เราต้องมีการกำหนดกฎขั้นพื้นฐานก่อนพรีเซนต์ขายงาน ว่าอยากให้คนอื่นโต้ตอบตอนไหนได้บ้าง เช่น หากมีข้อสงสัยก็ยกมือถามได้เลยทันที หรือ รอให้ถึงช่วงถามก่อน ตอนนำเสนองาน ให้ใช้คำว่า “เรา” แทนผมหรือฉัน เพื่อแสดงถึงความเคารพในตัวทีมงาน เมื่อคิดไม่ออกจนขาดช่วง หรือคิดไม่ทัน “ให้เงียบเอาไว้ก่อน” ดีกว่าพูดเรื่องไร้สาระ การตอบคำถามยาก ๆ มีวิธีแก้ 3 ทาง คือ 1. ขอตอบอีกทีหลังจบการนำเสนอ 2. ยอมรับว่า ณ ตอนนี้คงยังให้คำตอบไม่ได้ และ 3. ลองถามคำถามกลับ ว่าเขามีไอเดียหรือความเห็นในคำถามนี้อย่างไรบ้าง

และการนำเสนองานที่ดี และดูมีความพร้อมในการเตรียมตัว เราต้องเริ่มต้นจากการดึงดูดความสนใจให้ได้ ทำให้คนฟังอยากฟังจนจบ แนะนำให้อ่านหนังสือ Presentation Canvas ที่พูดถึงการเล่าเรื่องให้โดนใจสามารถนำมาปรับใช้ได้ การ ขายงาน แบบ “จบที่จุดเริ่มต้น” คือการเปิดด้วยการเล่าเรื่อง อธิบายไอเดีย สิ่งที่ทำให้ไอเดียเป็นจริงได้ หรือเล่าไปถึงความเป็นมาของสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้น มันมีความสำคัญอย่างไร ต่อกลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่กำลังนั่งฟังเราประชุมอยู่ และก็เล่าเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นต่อจนจบ หลังจากนั้นก็มาขมวดและเชื่อมโยงไอเดียในสิ่งที่พูดไว้ตอนแรก เช่น จะทำให้สิ่งต่าง ๆ นั้นดีขึ้นอย่างไร และสามารถที่จะนำสิ่งที่เราเสนอนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้พวกเขามองเห็นความสำคัญและต้องการสิ่งของหรือข้อมูลบางอย่างที่เราได้นำเสนอไปให้กับพวกเขาฟัง เพื่อที่จะให้มันเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของพวกเขาได้ 

คุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือเรื่องราวดีดี อีกมากมาย ได้ที่นี่ >>  fullslots

การปกครองท้องถิ่น สาระสำคัญของการพัฒนา

การปกครองท้องถิ่น  คือการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นไทยเริ่มต้นจากการปฏิรูปราชการ เมื่อไหร่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการกล่าวว่ากฎหมายด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นเป็นฉบับแรกนั่นก็ คือ พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 มีการกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ดำเนินการรักษาความสะอาด และป้องกันโรครวมถึง การทำลายขยะมูลฝอย และการจัดสถานที่ทางอุจจาระปัสสาวะ  สำหรับราษฎรทั่วไปห้ามการปลูกสร้าง หรือว่าซ่อมแซมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค

ยังรวมทั้งการขนย้ายสิ่งของที่ทำให้เกิดความรำคาญ ให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น 

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยในปีพ.ศ 2475 จากระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่   ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น และส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ 

การปกครองท้องถิ่น

การปกครองท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

การปกครองท้องถิ่นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกลไกการพัฒนาทางท้องถิ่นของประชาชนหลัก ๆ นั่นก็ คือ

ปรัชญาแนวคิดขององค์ก่อนปกครองท้องถิ่น โดยจะมีกฎหมายการปกครองท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 2 ประการ นั่นก็ คือ การจัดทำบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและตรงตามความต้องการของเราจะระวังในท้องถิ่น  เป็นไปตามความจำเป็นในแต่ละท้องถิ่นที่จะมีจุดมุ่งหมายให้สำเร็จ ลงตัวด้วยวิธีการจัดการให้ราษฎรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย   แต่ต้องการให้การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นสถาบันการสอนรูปแบบของการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการปกครองท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น  ดังนั้นแนวความคิดพื้นฐานของระบอบการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนระบบการกระจายอำนาจการปกครองไปส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของราษฎรและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยไปในตัว และราชการส่วนกลางต้องไม่มีอำนาจโดยคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแต่จะมีบทบาท ในการกำกับดูแลให้ความร่วมมือร่วมถึงท้องถิ่นต้องมีอิสระใน การตัดสินใจ นโยบาย กำหนดทิศทาง การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 

•องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยรากฐานระบอบประชาธิปไตย โดยจะมีจุดมุ่งหมายของกฎหมายการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยหรือว่ากล่าวในอีกนัยหนึ่งก็ คือ ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดและการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ที่จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมากขึ้น องค์กรการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นกลไกการปกครองที่จะทำให้ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างแท้จริง

การปกครองท้องถิ่น

โครงสร้างทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา285 มีการกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องนำมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาการท้องถิ่น  ซึ่งจะแบ่งโครงสร้างการบริหารการจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.คณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นและมีการดำรงการ ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายตามท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพื่อให้เกิดการ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข และปกครองประชาชนในท้องถิ่น

2.สภาท้องถิ่น มีหน้าที่บทบาทในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งจะมีกฎหมาย และมีผลบังคับใช้และระดับของท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารเสนอการปกครองท้องถิ่น และเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบังคับให้เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อเป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้ชุมชน และคนในท้องถิ่นได้ยึดถือและปฏิบัติตามถือว่าเป็นกติกาของสังคมเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> fullslots

ความรู้รอบตัว เส้นละติจูดและลองติจูดคืออะไร?

ความรู้รอบตัว   ละติจูดและลองติจูดนั่นคือค่าที่จะใช้บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดีรวมถึง ทุกพื้นที่ที่อยู่บนโลกนี้มันจะใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์กันทั้งนั้นที่ได้กำหนดเอาไว้ ลักษณะพิกัดทางภูมิศาสตร์จะระบุไว้ในรูปแบบของตัวเลข ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจถึงตำแหน่งนาน ๆได้เป็นอย่างดีได้จากค่าตัวเลขของพิกัดทางภูมิศาสตร์จ ะระบุไว้ว่ามีตัวเลข 2 ชุด เรียกว่า เลขละติจูดและเลขลองติจูด 

อย่างการระบุตำแหน่งในรูปแบบของตารางไว้การใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปใช้การระบุตำแหน่งที่อยู่ ตามถนนหรือว่าเขตพื้นที่ต่าง ๆ สามารถระบุได้ด้วยตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นระบบตารางที่เหมือนกันมักเห็นเหมือนเราว่ากราฟต่าง ๆ แผนที่ในการดูตารางนี้จะมีเส้นที่วางไว้ในแนวนอนและแนวที่ตัดกัน เป็นเส้นที่วางในแนวตั้งก็ได้ มีการระบุไว้ว่าตำแหน่งที่จะทำให้ได้ในแบบตารางนี้ มักจะมีวิธีคือกำหนดตัวเลข 2 ชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งตัวเลขชุดแรกนั้นระบุตำแหน่งในแนวนอนและตัวเลขชุดที่ 2 การระบุตำแหน่งในแนวตั้งและจะมีเส้นที่มีจุดตัดกันที่เราพูดอีกนัยหนึ่งนั่นก็คือจุดที่เกิดจากการตัดในการระบุตำแหน่งนั้น ๆ แนวคิดระบบตารางต่อการระบุพิกัดบนพื้นโลกก็จะมีเส้นสมมติที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุพิกัดของคุณ ในรูปเช่นเดียวกันทั้งในแนวนอนแนวตั้ง  ที่เป็นรูปแบบของตารางแทนที่จะเป็นเส้นที่ตรงขุนแผนราบ ได้เอาไว้กำหนดเป็นเส้นที่วงรอบโลก เส้นที่วงรอบโลกในแนวนอนและเส้นที่วงเป็นครึ่งวงกลมเป็นแนวตั้ง 

ความรู้รอบตัว บนเส้นศูนย์สูตรโลก  

ความรู้รอบตัว   ละติจูดLatitude เป็นเส้นสมมุติที่วางตามแนวนอนของลูกยังมีเส้นที่วางตัวตามแนวนอนของโลกตามระดับความสูงเอาไว้ตามระดับความสูงกว่า หรือว่า จะเป็นต่ำกว่าก็ได้ที่เราเรียกกันว่าเส้นขนานเส้นละติจูด  ที่มีการขนานของเส้นละติจูดลองไว้เป็นเส้นที่ขนานกันกับเส้นละติจูดที่อยู่บริเวณตรงกลาง ที่เราเรียกกันว่าเส้นอิเควเตอร์  ทางที่ง่ายที่สุดที่เราจะมองเห็นภาพเส้นละติจูดเหล่านี้นั่นก็คือคิดว่ามีเส้นสมมติที่วางตามแนวนอนของโลกที่เหมือนกันว่ามีครอบครัววางอยู่บนเส้นของโลก เป็นวงที่ใหญ่อยู่ตรงกลางพอดีมันก็คือเส้นของ อิเควเตอร์ 

ลองติจูด Longitude เป็นเส้นลองติจูดที่สมมติความตามแนวตั้งของโลกที่เรา เรียกว่า เส้นเมอริเดียน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจินตนาการภาพสำหรับลองติจูดให้นึกถึงฮูล่าฮูป ที่ตัดแบ่งครึ่งกัน โดยปลายนั้นด้านหนึ่งของฮูล่าฮูป วางที่ตำแหน่งของขั้วโลกเหนือส่วนอีกไฟล์ด้านนึงจะวางไว้ที่ขั้วโลกใต้  เส้นลองจิจูดเป็นเส้นที่วัดพิกัดทางตัวเลขว่าเส้นลองจิจูดนั้น จะห่างจากเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ อยู่ที่เท่าไรจะแบ่งเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกตะวันตกกับตะวันออก จากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้น้ำโดยเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ จะเป็นเส้นเริ่มต้นที่จะบอกได้ว่าเราติดอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆความรู้รอบตัว ที่เป็นการวางอยู่ตัวบนเส้นเมอริเดียนสำคัญจะบอกค่าลองจิจูดเป็น 0 องศาลองจิจูด 

ความรู้รอบตัว

ความสำคัญของละติจูดและลองติจูด ในภูมิศาสตร์ก็ คือ การบอกตำแหน่งของวัตถุดิบโลกแต่ละจุดมีเกณฑ์การบอกตำแหน่งเป็นสากลเพื่อบอกตำแหน่งต้องมีความสามารถ และเข้าใจตรงกันทุกชนชั้นโดยมีข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งของโลกแล้วอยู่ในบริเวณที่ ลองจิจูดและละติจูดติดกัน 

ละติจูดหรือว่าเส้นรุ้ง เป็นพิกัดที่ใช้ตำแหน่งบนพื้นโลกที่ระบุตำแหน่งตรงจุดทำมุมเท่าไหร่กับเส้นศูนย์สูตรละติจูดจะมีค่าตั้งแต่ 0 องศา ที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศา บริเวณขั้วโลกเป็น 90 องศาหรือใต้ 

จะเป็นตัวบ่งบอกถึงภูมิอากาศ ความรู้รอบตัว หรือว่าลักษณะเงื่อนไขของบรรยากาศที่อยู่บริเวณใกล้กับผิวโลก บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สามารถเฉลี่ยข้อมูลทางภูมิอากาศได้เหนือระยะยาว ในหลายทศวรรษตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาการใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ 30 ปี 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> fullslots

โรคและยา ตาเหล่Strabismus

โรคและยา เกิดและพบบ่อยในเด็กทารกแรกเกิดและอาจพบในผู้ใหญ่ตอนโตได้ด้วยตาทั้งสองข้างไม่อยู่ในแนวตรง ตามธรรมชาติตรงกลางอันสืบเนื่องมาจากการผิดปกติที่ทำให้การเคลื่อนไหวของลูกตาสองข้างนั้นประสานงากัน  โดยปกติรูปตาจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่ประสานงานสอดคล้องกัน อย่างเสมอเพื่อให้การมองเห็นนั้นเป็นต่างมิติ สมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อปลอกลูกตาทั้งสองข้าง เรียกว่าหันไปทางไหนให้เป็นแนวขนานกันตาข้างขวาจะมองไปข้างขวา และตาข้างซ้ายก็จะมองไปทางขวาเหมือนกัน เช่นเดียวกันกับการมองลงที่ต่ำไปยังที่สูง  โรคนี้ที่ใครหลายๆ คนต่างมุมภายนอกว่าทำให้เสียบุคลิก

เอามาก ๆ ไม่สวยงามรู้สึกว่า มีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาทำให้เกิดการผ่อนทองต่อสุขภาพจิตโดยที่ไม่รู้ตัวในรายที่ตาเขขึ้นด้านบนและเขลงด้านล่างผู้ป่วยอาจจะมองหันหน้า หรือว่าเพียงพอเพื่อชดเชยความผิดปกติทำให้เกิดการเสียบุคลิกภาพจากคนทั่วไป  

โรคและยา การดูแลรักษาต้อเนื้อ

โรคและยาจากการมองเห็นว่าด้วยกว่าคนอื่นอาจจะผิดปกติทางสายตาทั้งสองข้างไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ต่างคนต่างทำงานข้างใดข้างหนึ่ง ไม่สามารถเห็นเป็นภาพ 3 มิติ หรือว่ารายละเอียด Detail ส่วนลึกสำหรับการมองเห็น   อย่างเรื่องงานฝีมือ  ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบแก้ไขตาทั้งสองข้างอาจจะเกิดภาวะตาขี้เกียจถึงขั้นทำให้ตาบอดในบางราย

โรคและยา

ตาเหล่สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะทิศทางของการมองเห็นของดวงตา คือ

•ตาเขออกด้านนอก มีการเคลื่อนไหวการมองเห็นออกด้านข้าง มักเกิดขึ้นหลังการหลับฝัน ในเวลากลางวันหรือว่าเกิดอาการเหนื่อยล้าโดยเกิดเป็นในระยะแรกๆโรคและยา ผู้ที่มีสายตายาวมากได้ใช้สายตาในการเพ่งหรือว่ามองสิ่งวัตถุต่าง ๆ เป็นลักษณะดวงตาที่เคลื่อนเข้ามาหาเกิดการเพ่งต่อสิ่งของทำให้เกิดดวงตานั้นเคลื่อนย้าย ส่งผลให้เสียการเสียงานเสียการควบคุมของการออมจับแบบปกติ 2 ข้าง

ตาหลีขึ้นด้านบนและด้านล่าง  เกิดจากที่สแกนสายตาข้างบนหรือว่าลงด้านล่างอยู่ตลอดเวลา โรคและยาดูลักษณะของตาลีตามทิศทางที่ดวงตานั้นถูกดึงถึงการมองเห็น มาเกิดกับเด็กโตและผู้ใหญ่ลักษณะชนิดนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตำนานศีรษะส่วนใหญ่ มักเกิดกับการอัมพาตของกล้ามเนื้อตา 

•ตาเขด้านใน ภาวะตาที่เคลื่อนเข้ามาหากันด้านในของสันจมูกผู้ที่มีสายตายาวและสายตาเพ่งมองสิ่งต่าง ๆ เมื่อเกิดภาวะการตาเขด้านในจากการเพ่ง 

โรคและยา

อาการตาเหล่

•ดวงตาไม่เคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

•ดวงตาทั้งสองข้างโรคและยา ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในทิศทางเดียวกัน 

•เมื่อสูญเสียการมองเห็นจะมีอาการเดินชนสิ่งของ เช่น ขอบโต๊ะ ประตู ที่คิดว่ามองเห็นแต่ไม่มีการเดินชนอย่างแน่นอน โดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัว

•หลับตาเมื่อออกดจอแสงแดดที่จ้า ๆ 

สาเหตุที่ทำให้ตาเหล่ 

•โรคเอเพอร์ท

•กลุ่มของอาการนูแนน

•โรคจอประสาทตาที่ผิดปกติ

•โรคหัดเยอรมันตั้งแต่กำหนด

•โรคมะเร็งจอตาในเด็ก

•โรคสมองพิการ

โรคและยา

การรักษาของตาเหล่ หากพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน แพทย์จะเฝ้าติดตามอาการตลอดเวลาเพราะมีสาเหตุที่จะมีอาการผิดปกติและอาการมักจะหายไปเมื่อ 6 เดือน ถ้าเกิน 6 เดือนไปแล้ว อาการยังไม่หายผู้ปกครองควรรีบเข้าพบแพทย์ เพื่อตรวจดูอาการอีกรอบอย่างละเอียด  รวมถึงสาเหตุของอาการตาเขและอาการของตาขี้เกียจ จากนั้นต้องวัดผลตาทั้งสองข้างรวมถึงความผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง   หากรายที่ตาเหล่ด้วยการผ่าตัดทำให้ตานั้นใกล้เคียงกับธรรมชาติและไม่เป็นอันตราย การผ่าตัดทำให้ตรงก็สามารถทำได้เช่นกันผู้ป่วยต้องพยายามโรคและยา ทำให้ตาทั้งสองข้างทำงานร่วมกันด้วย ถ้าไม่ได้ก็อาจจะพึ่งการศัลยกรรมถือว่าช่วยในแง่ของความงามอีกช่องทางหนึ่ง 

การป้องกัน สามารถใส่แว่นใช้วิธีการปกปิด หรือว่าการผ่าตัดการรักษาที่เหมาะสมของลักษณะอาการของผู้ป่วยรวมถึงความเสี่ยงการสูญเสียการมองเห็นหลังการได้รับการผ่าตัดอีกด้วย 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่  Click>>> elene-dee

ประเภทของผีเสื้อ

ประเภทของผีเสื้อ โดยภาษาถิ่นเหนือ จะเรียกว่า แมงก่ำเบ้อ เป้นแมลงทุกชนิด ในอันดับ เลพิดอปเทรา ( Lepidoptera ) โดยมีวงจรชีวิต เริ่มแรกตั้งแต่ที่ ระยะไข่ ระยะหนอน และระยะดักแด้ ซึ่งตราบจนไปถึง ระยะของการ เปลี่ยนแปลงสัณฐาน เพื่อเข้าสู่ระยะของการ โตเต็มวัย ที่มีปีกหลากสีสัน ที่เป็นต้องตาผู้คน โดยมนทางกีฏวิทยาการจัด จำแนกแมลงกลุ่มนี้ จะใช้เส้นปีกในการจัดจำแนกนั่นเอง

ประเภทของผีเสื้อ มีต้นกำเนิด และการกระจายพันธุ์ 

โดยวิวัฒนาการของผีเสื้อนั้น นักวิทยาศาสตร์ คาดการณืว่า ผีเสื้ออาจจะมีต้นกำเนิด มาตั้งแต่ยุคครีเทเชียส ( Cretaceous Period ) ซึ่งได้มีการยุติ เมื่อนานกว่า 65 ล้านปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากว่า ซากดึกดำบรรพ์ ของสัตว์ในตระกูลผีเสื้อ มีจำนวนที่น้อยอย่างมาก จึงทำให้การคาดคะเน เกี่ยวกับต้นกำเนิดผีเสื้อ เป็นไปได้ไม่สะดวก และง่ายมากนัก โดยซากดึกดำบรรพ์ ของสัตว์ดังกล่าวนี้ ที่มีอายุมานานมากที่สุด คือซากนิรนามของ สัตว์สคิปเพอร์ ( Skipper , Thymelicus Lineola ) โดยมีอายุราวสมัยพาเลโอซีน ประมาณห้าสิบเจ็ด ล้านปีก่อนเลยก็ว่าได้ โดยถูกพบที่เมืองเฟอร์ ( Fur ) ที่เป็นราชอาณาจักรเดนมาร์ก และซากดำดำบรรพ์ ประเภทอำพัน แห่งโดมินิกัน ( Dominican amber ) ของผีเสื้อเมทัลมาร์ก โดยมีอายุกว่า สิบห้าล้านปี

ปัจจับโดยปรกติวัสัย ของผีเสื้อกระจายพันธุ์ ทั่วไปในภูมิประเทศ แทบอากาศหนาวเย็น และมีความแห้งแล้ง มีการประมาณการณ์ว่า ขณะนี้มีจำนวนผีเสื้อในมหาวงศ์ พาพิลิโอโนอิเดีย ( Papilionoidea ) กว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยชนิด ( species ) และมหาวงศ์เลพิดอปเทรา ( Lepidoptera ) ที่มีมากกว่า หนึ่งแสนแปดหมื่น ชนิดเลยทีเดียว

ประเภทของผีเสื้อ การจำแนก

ปัจจุบันนี้ มีการจำแนกผีเสื้อออกเป็น สามมหาวงศ์ ( Superfamily ) คือ

 1. เฮดิโลอิเดีย ( Hedyloidea )
 2. เฮสเพอริโออิเดีย ( Hesperioidea )
 3. พาพิลิโอโนอิเดีย ( Papilionoidea )

และนอกจากนี้ ก็ยังมีการจำแนก ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่อีกจำนวน สองแบบ ดังต่อไปนี้

แบบอนุกรมวิธานพืช

คือการศึกษาว่าด้วย โครงสร้าง และโมเลกุลทางพฤกษศาสตร์ และสัตว์ศาสตร์ ตามอนุกรมวิธาน ( Taxonomic ) ได้มีข้อกำหนด มหาวงศ์เพิ่มเติม นอกจากข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว เช่น ดาเนเด ( Danaidae ) เฮลิโคนีเด ( Heliconiidae ) เป็นต้น

กลุ่มผีเสื้อกลางวัน และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน

โดยการจำแนกผีเสื้อ แบบแยกสองแฉก เป็นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน เป็นอีกหนึ่งวิธี โดยในการจำแนกผีเสื้อที่ ได้รับความนิยมมากนอกเหนือจาก แบบอนุกรมวิธานพืช การจำแนกประเภท เป็นกลุ่มทั้งสองด้าน ดังกล่าวนั้น กระทำได้โดยการสังเกต ลักษณะจำเพาะของผีเสื้อ

ประเภทของผีเสื้อ วงจรชีวิต

การเจริญเติบโตของผีเสื้อ ที่แตกต่างจากบรรดา แมลงชนิดอื่นๆ ทั้งหลายโดยปรากฏเป็นจตุวัฎจักร ดังนี้ คือ

 • ระยะไข่
 • ระยะหนอน หรือบุ้ง
 • ระยะดักแด้
 • ระยะเจริญวัย

โดยมีความเชื่ออย่างแพร่หลาย ว่าผีเสื้อมีวงจรชีวิตสั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วย เพราะผีเสื้อบางสายพันธุ์ มีอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์ และในขณะที่บางสายพันธุ์ ก็มีอายุยืนถึงหนึ่งปี โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีอายุยาวนาน ในระยะที่เป็นบุ้ง และในขณะที่แมลงชิดอื่นๆ อาจจะหยุดการเจริญเติบโตแล้ว ได้ในระยะไข่ หรือระยะที่เป็นดักแด้ แล้วจึงดำเนินชีวิตต่อไป ในฤดุหนาวนั่นเอง

ระยะไข่

ไข่ของผีเสื้อนั้น จะมีลักษณะของขนาด รูปร่าง สีสัน และมีลวดลาย ที่แตกต่างกันออกไป โดยขนาดของไข่นั้น จะเล็กมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัย กล้องจุลทรรศน์ ในการศึกษาไข่ของผีเสื้อ และแมลงชนิดต่างๆ และเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นได้ว่า พบรูเปิดเล็กๆ ที่เรียกว่า ไมโครพายล์ เป็นรูที่ทำให้ น้ำเชื้อตัวผู้ เข้าผสมกับไข่ของตัวเมียได้นั่นเอง

ระยะหนอน

หนอน มีหลากหลายสีสัน หลังจากที่ตัวหนอน ฟักออกมาจากไข่แล้ว ตัวของหนอน จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป อาหารอย่างแรก ที่ตัวหนอนกินคือ เปลือกไข่ของตัวเอง และหลังจากนั้น มันจะเริ่มกินใบไม้อ่อนก่อน ตลอดระยะเวลาที่เป็นตัวหนอน จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไร เกิดขึ้นนอกจากขนาดที่หนอน ใหญ่ของขึ้นเท่านั้น บางชนิดก็มีสีสัน และรูปร่างที่ต่างกันไป

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลของ ประเภทของผีเสื้อ ได้ที่ >> elene-dee

โรค และยา ตาแดงที่ควรรู้

โรค และยา เป็นโรคที่ใครก็ไม่อยากจะให้เกิดเพราะการเป็นตาแดงในแต่ละครั้งนั้นทั้งทรมาน ยิ่งถ้าเกิดอาการที่รุนแรงนั้นมีการคันรอบดวงตา ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดจากเชื้อโรคหรือว่าเป็นไวรัสที่อยู่ในน้ำหรือว่ามือที่เราสัมผัสที่ตาทำให้เกิดการอักเสบ ที่สามารถต่อติดผ่านกันได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ทำให้พบบ่อยและเกิดขึ้นมากที่สุด ไวรัสนี้มักจะมาในช่วงของฤดูฝน โรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก เป็นอักเสบที่เยื่อบุตาที่เกิดจากการติดเชื้อ S.epidermidis, S.aureus   การอักเสบเยื่อบุตาเช่นเดียวกันกับเชื้อไวรัส

โรค และยา

เชื้อไวรัสที่เกิดโรคตาแดงทั้งหมดมี อยู่ 3 ชนิด คือ

 1. ชนิดที่อักเสบไม่มาก
 2. ชนิดที่คออักเสบร่วมด้วย
 3. ชนิดที่อักเสบรุนแรง

โรค และยา ความรู้เบื้องต้นของโรคตาแดง

โรค และยาโรคตาแดงจากภูมิแพ้เป็นการอักเสบเยื่อบุตาจากการแพ้ เช่น แพ้ฝุ่น เกสรดอกไม้ ควันบุหรี่ เป็นต้น    อาการของตาแดงชนิดนี้จะมักเป็น ๆ หาย ๆ ร่วมกับโรคภูมิแพ้ของอวัยวะอื่น ๆ อย่าง น้ำมูก หืด และการผื่นแพ้ที่ผิวหนัง  เมื่อเกิดการเป็นแบบนี้อยู่บ่อย ๆ นั้นจะเกิดการเป็นต้อลม อาการจะคัน ๆ ที่หัวตา มีตาแดงทั้งสองข้าง

 กลุ่มเสี่ยง นั้นสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยตลอดจนผู้สูงอายุ แค่เด็กเล็กนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าวัยอื่น ๆ เพราะเกิดการติดต่อที่โรงเรียน ใกล้ชิดกันกับเพื่อร่วมห้อง   ระยะของโรคจะเป็นประมาณ 5-14 วัน ไม่มีโรคแทรกซ้อน โรคตาแดงสามารรถติดต่อกันได้ง่ายมาก แค่เพียงการได้สัมผัส เพราะเกิดจะเชื้อไวรัสโรค และยา และเป็นการแพร่จากนิ้วมือมาตาโดยตรง  อย่างการใช้ผ้าหรือสิ่งของ เครื่องใช้ ร่วมกับผู้ป่วยในโรคนี้  ไม่รักษาความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะมือไปสัมผัสที่ใบหน้า  และแมลงวันตอมตาก็เกิดได้เพราะแมลงวันนั้นมีเชื้อโรคมาก

วิธีการรักษา

 1. การรักษาตามอาการของโรค เนื่องด้วยไวรัสนั้นไม่มียาที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้
 2. ใช้ยาปฏิชีวนะ ยาลดไข้ เจ็บคอ หากมีอาการ และยาหยอดตาร่วมด้วย
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะ ๆโรค และยา เมื่อมีอากการไข้ เพื่อการระบายความร้อนของร่างกายอีกหนึ่งวิธี
โรค และยา

การป้องกัน

 1. ควรล้างมือตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อควาสะอาด ด้วยน้ำสบู่และล้างออกด้วยน้ำเปล่าที่สะอาด
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งที่สกปรกหรือ เมื่อสัมผัสสารคัดหลั่งแล้วนั้นควรรีบทำความสะอาดมืออย่างเร่งด่วน ตามด้วยการล้างมือด้วย แอลกอฮอล์เจล 
 3. ระมัดระวังน้ำที่ท่วมขังพยายามที่จะไม่เข้าใกล้เพราะน้ำเหล่านั้นมีสิ่งสกปรกเป็นจำนวนมาก หรือสัมผัสให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

โรคตาแดงนั้นอย่างที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดมาจากโรคภูมิแพ้  จึงต้องควรระวังเป็นอย่างเมื่อมีอาการตาแดงให้รีบรักษาทันทีเพื่อลดการเกิดอันตรายต่อร่างกาย ถ้าเกิดอาการตาแดงส่วนมากจะหายเอง แต่ต้องใช้เวลาสักนิด การนำน้ำแข็งนั้นมาประคบเย็นสามารถลดอาการอักเสบลงได้อย่างเห็นได้ชัดเจน  รวมไปถึงการหยอดน้ำตาเทียมที่ช่วยให้ตานั้นสบายขึ้นโรค และยา ที่เกิดจากสารพิษนั้นอันดับแรกนั้นควรล้างออกด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดทันที  ร่วมกับการใช้ยารักษาตามอาการ หรือหากเกิดการรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการรักษาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมที่แพทย์นั้นวินิจฉัยโรคเสร็จแล้วนั้น

อย่างไรก็ตามการมีสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน การที่ทำให้ร่างกายเรานั้นเกิดโรคได้ต่าง ๆ มากมายหรือเกิดโรคที่ติดต่อ เราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ยิ่งในปัจจุบันนี้แล้วนั้นการเกิดโรคติดต่อมีโรคที่เกิดขึ้นใหม่อย่างง่ายดายโรค และยา แค่เพียงเราดื่มน้ำเยอะ ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เคลียด ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ล้างมือก่อน/หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนการรับประทานอาหาร เท่านี้ก็ห่างไกลจากโรคได้แล้ว levitra4u

กีฬา ระบำใต้น้ำ Synchronized Swimming

กีฬา ระบำใต้น้ำ ได้รับบรรจุเป็นกีฬาประเภทหญิงในโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ  ประเภทของการแข่งขัน มี 4 ประเภท

 1. ประเภทเดี่ยว มีผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวการใช้ท่าทางในการประกอบเพียงแล้วแต่ช่วงอายุ ทำนองในการใช้เพลงห้ามใช้เสียงร้องควบคู่การแข่งขัน
 2. ประเภทคู่  คือมีผู้เล่นในการแข่งขัน ต้องเล่นกันอย่างพร้อมเพียงกัน และที่สำคัญนั้นต้องรัการะยะห่างให้พร้อมเพียงกัน
 3. ประเภททีม คือมีผู้เล่นทั้งหมด 8 คน ผู้เล่นนั้นต้องมีความพร้อมเพียงกันทั้งหมด
 4. ประเภท Free Combination  คือ มีผู้เล่น 10 คน เป็นการเล่นที่ผสมผสาน

ประเทศสหรัฐอเมริกาแลประเทสแคนาดาเป็นประเทศที่ครองความยิ่งใหญ่ของกีฬาระบำใต้น้ำ ที่ได้รับการพลัดการแข่งขันแล้วสลับการได้รับตำแหน่งเหรียญทองไปครอง กีฬา ถึงจุดที่สามารถทำให้สหรัฐอเมริกา และแคนาดานั้นแตกหักกัน ทั้งสองประเทศนั้นมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากการแข่งขันโอลิมปิก ปี 1996

กีฬา

 เมื่อสหรัฐอเมริกานั้นได้เจอปัญหาเดียวกันกับแคนาดาแล้วนั้นนักกีฬานั้นจึงต่างได้เพร้อมใจการวางมือ ในขณะที่ต่างประเทศหลายประเทศนั้นต่างพัฒนาการกีฬาฝึกฝนเพิ่มขีดความสามารถด้านระบำใต้น้ำ โดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีนนั้นที่พร้อมจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำทางด้านกีฬานี้อย่างเต็มตัว  

โดยในประเทศไทยนั้นมีกีฬา การพัฒนากันอย่างจริงจังและหลังจากนั้นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพกีฬาการแข่งขันในเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 13  ได้มีการติดต่อจากผุ้เชี่ยวชาญของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นผู้ช่วยในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในประเทศไทยทั้งหมด  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นยังได้เป็นผู้ฝึกสอนท่าพื้นฐาน เป็นมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ที่แข่งขันกีฬาใต้น้ำทั้งหมดในประเทศไทย นั้นก็คือ ผศ.ดร.ชื่นอารมณ์  โดยการคัดตัวการแข่งขันแต่ละครั้งนั้นต้องผ่านการจากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยในครั้งนั้น  โดยการว่ายน้ำแห่งสมาคมได้ส่งการแข่งขัน 2 รายการ คือ เข้าร่วมการแข่งขันระบำใต้น้ำ ในรายการ Asian age group swimming championship ครั้งที่1 

สถานที่การจัดงาน สระว่ายน้ำจะต้องไม่น้อยกว่า 30 เมตร  ความยาว 20 เมตรกีฬา ความกว้าง 12 เมตร ยาวในพื้นที่ 12 เมตร  ความกว้างนั้นจะต้องอยู่ในความลึก 3 เมตร อุณหภูมิของน้ำนั้นจะต้องอยู่ที่ 26 องศา

น้ำในสระนั้นจะต้องมีความสะอาดสามารถมองเห็นตัวของผู้แข่งขันได้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการนั้นมองเห็นถึงท่าทางการตัดสินในการแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผู้ข้าการแข่งขันมีรูปแบบศิลปะที่สวยงามและเทคนิคสูงย้ายทักษะของคนที่ชื่นชอบ

กีฬา กฎระเบียบการแข่งขัน

กีฬากฎเพศการแข่งขันเป็นกีฬาระบำใต้น้ำนั้นมักจะมีการแข่งขันที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ต่อมาได้มีการ พัฒนาการทางด้านการแข่งขัน เป็นประเภททีมขึ้นมา ดั้งนั้นผู้ชายจะไม่ได้รับเข้าร่วมการแข่งขัน และยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่อนุญาติให้ระบำใต้น้ำมีผู้ชายแข่งขันควบคู่กับการแข่งขันของผู้หญิง

กีฬา

การฝึกอบรมก่อนลงสระ สิ่งที่จำเป็นมากของโครงการระดับสูงรวมไปถึงทั้งความต่อเนื่อง ระดับการคลื่อนไหว ที่สวยงาม ระดับน้ำความมั่นคงเช่นที่ความสูงเร็ว ในขณะที่เพิ่มการหมุนคว่ำ  ระดับน้ำความมั่นคงเช่นที่ความเร็วสูงกีฬา ในส่วนที่สำคัญจึงขาดที่จะกล่าวไม่ได้คือเรื่องของร่างกายความพร้อมของนักกีฬาระบำใต้น้ำ

 นักกีฬาสามารถที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความแข็งที่สุดให้กับร่างกายอีกทั้งอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บได้ ไม่มากก็น้อย การเล่นกีฬาชนิดนี้เป็นพื้นหลังการเล่นเต้นรำ เรียวขาที่สวยงาม และยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ  เป็นจุดที่ค่อนจะแข็งแรง เพราะต้องใช้ในความแข็งแรงทุกส่วนของร่างก่ายในการเคลื่อนไหลภายในน้ำอย่างพร้อมเพียงกัน อย่างการเล่นเป็นทีมนั้น อาศัยการฝึกฝนและความเชี่ยวชาญประสบการณ์การแข่งขัน ความผิดผลาดเพื่อพัฒนาการต่อไปภายในอนาคตกีฬา  ทั้งยังใช้เวลาในการลงสัมผัสใต้น้ำเพราะเมื่อลงใต้น้ำนั้นกีฬาระบำใต้น้ำนั้นไม่สวมแว่นตาลงแข่งขัน okanozkan

กีฬา แฮนด์บอล HANDBALL

กีฬา เป็นกีฬาที่ทางประเทศยุโรปและอเมริกาเป็นกีฬาที่ดัดแปลงมาจากกีฬาการละเล่นแบบของฟุตบอล โดยกีฬานั้นได้เริ่มมาจากประเทศเยอรมัน เมื่อในราวศตวรรษที่ 19 ดนครูที่สอนวิชาพละศึกษานั้น

 ชื่อ ดอนแรด คอช ที่ดัดแปลงทักษะของฟุตบอลและบาสเกตบอลมาผสมผสานการเล่นอย่างลงตัว  โดยช่วงระยะแรกมีการเรียกกีฬาแฮนด์บอลเป็นฮอกกี้มือ โดยในสมัยอดีตนั้นการเล่นแฮนด์บอลไม่สามารถที่จะเล่นกีฬานี้ในกลางแจ้งเมื่อถึงฤดูหนาวจึงได้คิดค้นการเป็นการแข่งขันจากสนามกลางแจ้งเป็นกีฬาในร่ม

โดยสนามการแข่งขันนั้นเป็นสนามเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกีฬา ตอนแรกมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 11 คนและต่อมาลดเหลือเพียง 7 คน จึงกลายเป็นการเล่นกีฬาที่เล่นมาถึงสมันปัจจุบัน  ในแต่ก่อนนั้นกีฬาแฮนด์บอลไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีหน่วยงานไหนจะเข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการ  แต่คณะกรรมการที่ก่อตั้งและดำเนินการก่จากสหพันธ์กีฬา

กีฬา

สมัครเล่นระหว่างประเทศกีฬา ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเล่นของผู้เล่นนั้น 7คน ก็ได้รับความสนใจมากกว่าการเล่นแบบก่อน 11คน เช่นเดียวกันกับกีฬาฟุตบอล จากการวิจัยของผลการเล่นต่าง ๆ  ปรากฏว่ากีฬาแฮนด์บอลนั้นเป็นกีฬาที่สามารถใช้ความเร็วของโลกเมื่อเทียบกับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง เหตุที่เริ่มเป็นที่นิยมให้คนเริ่มที่จะมากนิยมเล่นกันอย่างจริงจังนั้นเป้นเพราะว่าการเล่นที่อยู่ในร่มบวกกับสนามที่ไม่ค่อยกว้างเหมือนสนามแต่ก่อนเล่นง่าย และอีกอย่างสภาพอากาศของทวีปยุโรปนั้นปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่ค่อนเป็นผลในการเล่นในที่ร่มปัจจุบัน  จากที่กล่าวมานั้นกีฬาแฮนด์บอลเป็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎกติการในการเล่นทีมชายและทีมผู้หญิงแบ่งเป็นสองทีมการแข่งขัน การเล่นนั้นแบ่งเป็น 2 ครึ่งของการแข่งขัน

กีฬา ยอดนิยม

กีฬาถ้าการเล่นในครึ่งแรกนั้นเกินเวลา จะทำการหักเวลาการแข่งขันของการเล่นในครึ่งหลัง แล้วเล่นจนเต็มเวลา ถ้าผลได้ตัดสินในการเล่นในช่วงเวลาที่เป็นปกติกรรมการจะเพิ่มเวลาในการเล่น หลังจากผู้เข้าการแข่งขันพักแล้ว 5 นาที ให้เป็นเวลาพิเศษของการแข่งขันเพื่อที่จะหาทีมที่ชนะในวันนั้น  ทีมที่เข้าการแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อของผู้ที่อยู่ในทีมละ 12 คน โยผู้เล่นนั้น 6คน ประตู 1คน หรือมีผู้เล่นสำรอง ขณะการแข่งขันนั้นมิต้องมีผู้เล่นอย่าง 5 คน 

กีฬา

เมื่อมีการแข่งขันจะมีผู้เล่นเพียง 5คนก็ได้ สามารถเปลี่ยนตัวเข้าออกการเล่นแล้วแต่โค๊ช โดยที่ไม่ต้องบอกกรรมการหรือผู้ที่บันทึกจับเวลา แต่จะต้องรอให้ผู้เล่นหรือผู้เที่รอเข้าเล่นในสนามก่อน กีฬาแฮนด์บอลนั้นผู้รักษาประตูนั้นสามารถที่จะเข้าร่วมการเล่นกีฬา ในสนามได้ไม่ได้ยึดว่าจะต้องรักษาประตูเพียงอย่างแต่ต้องเล่นในบริเวณใกล้กลับประตูเพื่อให้การรักษาประตูไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใกล้และทำคะแนนได้ง่าย ๆ ถ้าหากออกมานอกเขตแล้วจะกลับเข้าไปพร้อมกลับประตูไม่ได้

 การส่งลูกบอลนั้น เป็นการขว้าง จับ ผลัก สามารถที่จะตีลูกด้วยมือทั้งสองข้างได้ รวมทั้ง อวัยวะ แขน ต้นหัวเข่า ศีรษะ  ลำตัว การจับมือลูกบอลทั้งสองข้างนั้นจะเป็นการจับได้ไม่เกิน 3 วินาที หรือว่าการก้าวไม่เกิน 3 ก้าว  ด้วยผู้เล่นนั้นจะยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างบนพื้น  ด้วยการยกเท้าอีกข้างหนึ่งพร้อมกับการเคลื่อนร่างกายนั้นไปยังจุดที่อื่น  และยังมีการก้าวกระโดดบนพื้นด้วยขาเดียวกีฬา  กระโจนด้วยเท้าข้างหนึ่ง  และยังสามารถที่จะกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างนั้นไปยังที่อื่นพร้อมกัน หรือว่าการวิ่งด้วยความเร็วห้ามหยุดนิ่งกลับที่ ในขณะที่ผู้เล่นนั้นยืนหรือว่าทำการวิ่งอยู่นั้นจะต้องถือลูกบอลด้วยมือเดียว  ส่วนกติกาในการเล่นนั้นจะเน้นเรื่องการให้เกีตรติอีกฝ่ายเมื่อการทำแต้มได้แล้วนั้น แสดงความยินดีด้วยการปรบมือ เคารพการตัดสินใจของกรรมการ yktcx

เพลง อัพเดทข่าวสารสดใหม่ทุกวัน

เพลง อัพเดทข่าวสารสดใหม่ทุกวัน ของวันนี้ โดยมีข่าวว่า เอ้ BOTCASH ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมรีมิกซ์เพลง Believers ของ Alan Walker

เพลง

สำหรับวงการเพลง EDM ของไทยนั่น เอ้ BOTCASH ( สัณหภาส บุนนาค ) นับว่าเป็นดีเจโปรดิวเซอร์ ที่หาตัวจับยากมาก ซึ่งนอกจากการเป็นสมาชิก ของวง Boom Boom Cash เจ้าของ เพลง สาธุ แล้ว เอ้ยังทำงานเบื้องหลัง ให้กับศิลปินอย่างเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร , โจอี้ บอย อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต และ ฟักกลิ่ง ฮีโร่ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก พร้อมทั้งยังได้ขึ้นชื่อในฐานะดีเจ ที่มีความสามารถ เปลี่ยนเสียงพูดสั้นๆ ให้กลายเป็นเพลงได้ด้วย และล่าสุดเขาก็เป็นตัวแทนโปรดิวเซอร์ของไทย เข้าร่วมทำเพลงรีมิกซ์ ให้กับดีเจระดับโลกอย่าง Alan Walker

เพลง

ในโอกาสที่ Alan Walker ได้มาเป็น Artist of the Month ของ JOOX เหล่าแฟนๆ ก็ได้มีดอกาสฟังเพลง Believers ของ Alan ที่ถูกรีมิกซ์ดนตรีขึ้นมาใหม่ โดย BOTCASH ซึ่งนอกจากเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้ว เพลงดังกล่าวนี้ ก็ได้ถูกดีเจ และศิลปินหลายๆ ชาตินำมาใหม่ โดยที่มีทั้งเวอร์ชั่นจากศิลปิน และดีเจจากฮ่องกง , อินโดนิเชีย และ มาเลเชีย และเวอร์ชั่นพิเศษเหล่านี้ ท่านก็สามารถรับฟังได้ที่ JOOX Music Application เท่านั้น

เพลง

โดยทาง BOTCASH ก็ได้เปิดใจถึงการทำงาน ในโปรเจกต์ที่สุดตื่นเต้นครั้งนี้ว่า เพลง  Believers โดยในมุมมองของ เอ้ เป็นเพลงที่สามารถสื่อสาร ให้เราเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เราศรัทธาได้ และการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองให้ดีที่สุด Believers ในเวอร์ชั่นของเอ้นั้น อยากให้เพลงที่ทำนี้ ถ่ายถอดถึงพลัง และแรงผลักที่อยากให้ทุกก้าวผ่านไปข้างหน้า รวมถึงเติมพลังใหม่ๆ ให้กับตนเอง ซึ่งเอ้ยังบอกอีกว่า ผมเชื่อมาตลอดว่า ดนตรีจะทำให้ผู้คน ก้าวข้ามกำแพงของภาษา และกาลเวลา เพื่อให้ทุกคนสามารถ มีความสุขกับการฟังเพลงได้ทุกแนว และทุกภาษา ดังนั้นจึงหวังว่า แฟนเพลงทุกท่าน ที่ได้ฟังเพลงเวอร์ชันนี้ จะได้รับความรู้สึกที่มีความหวัง หรือสำหรับใครที่กำลังท้อ หมดความเชื่อมั่นใจตัวเอง หากฟังเพลงนี้ ผมก็อยากให้คุรกลับมา เชื่อมั่นในตัวเองได้อีกครั้ง

เพลง

ส่วนทาง Alan Walker ก็ได้เผยความรู้สึก ที่มีหลายๆ ดีเจ และศิลปิน มาร่วมรีมิกซ์ พร้อมตีความหมายเพลง Believers พรอมยังเปรยถึงความตื่นเต้น ในอนาคตที่อาจจะทำให้คนรักเพลง อิเล็กทรอนิกส์ฟิน โดยเขาบอกว่า ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่มีศิลปิน และโปรดิวเซอร์มากฝีมือ หลายท่านมาร่วมรีมิกซ์ เพลงBelievers ซึ่งในการทำงานร่วมกัน กับศิลปินเหล่านี้ เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก Alan รู้สึกประทับใจ ที่ได้ฟังเพลงนี้ ในเวอร์ชันต่างๆ รวมถึงความร่วมมือครั้งนี้ ก็ยังได้มอบแรงบันดาลใจดีๆ ให้แก่เขา ให้ได้ผ่านการได้เห็น มุมมองการนำเสนอ เพลงที่มาในสไตล์ของศิลปินแต่ละท่าน ซึ่งทุกคนที่มีสไตล์ในการรีมิกซ์ และมีโปรดิวเซอร์เพลง ที่แตกต่างกันนั้น ทำให้เขารู้สึกดีเป็นอย่างมาก เขาหวังว่าจะได้ร่วมแสดงสดในเพลง Believers ในเวอร์ชันรีมิกซ์กับ แต่ละท่านในสักวัน

เพลง

ทางด้านของ กฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ ( ประเทศไทย ป จำกัด และเป็นผู้บริหาร JOOX ประเทศไทย เขาเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนโปรเจกต์ คนรักเพลงอิเล็กทรอนิกส์ โดยบอกว่า JOOX มุ่งมั่นที่จะทำให้เพลง เป็นความสุขของผู้ฟังทุกคน และสามารถเข้าถึงได้ โปรเจกต์นี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แฟนเพลง สามารถหลอมรวม ความรักที่มีต่อ เพลงป๊อบสากล และเพลงป๊อบสไตล์ท้องถิ่น ของในแต่ละแต่ละประเทศเข้ามารวมด้วยกัน ผ่านการร่วมมือ ระกว่างศิลปินดัง ที่ทำให้ทั่วดลกได้เห็น ทางเราหวังว่าในอนาคตจะได้มีดอกาส สร้างสรรค์โปรเจกต์ ความร่วมมือในรูปแบบนี้ ออกมาให้เหล่าแฟนเพลง ได้สนุกไปด้วยกันได้อีกครั้ง

สำหรับแฟน เพลง ทุกท่าน ที่ไม่อยากพลาดเพลงอัพเดท สดใหม่แบบนี้ และเป็นเพลงที่ได้โปรดิวเซอร์ ฝีมือดีอย่าง เอ้ BOTCASH มาร่วมทำเพลง รับรองว่าจะต้องเป็นเพลง ที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน สามารถติดตาม ข่าวสารอัพเดทสดใหม่ทุกวันได้ที่ >> levitra4u