ระบบการจัดการล้มเหลว ผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการล้มเหลว ด้วยลักษณะผู้บริหารที่มีพื้นฐานที่ดีจะต้องมีระบบการจัดการที่คล่องตัว รวมถึงการมองวิสัยทัศน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะในรูปทางธุรกิจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างยิ่งรวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นอนาคตขององค์กรต่าง ๆ ในทางด้านธุรกิจยากที่จะเกินความคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะอะไรบ้าง ในการหมุนต่อโลกเศรษฐกิจนี้ รวมถึงอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกองค์กรและผลกระทบต่าง ๆ ภายในจนถูกภัยคุกคาม หรือว่าอุปสรรคให้เกิดปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมันตลาดโลกที่คอยเคลื่อนย้ายเงินทุนของเฮดจ์ฟันต่าง ๆ รวมถึงการบริหารและมองเห็นจุดแข็งขององค์กร ที่จะขับเคลื่อนและจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจไปในแนวทางที่ดีขึ้น ถ้าหากผู้นำขาดทักษะในการสื่อสารหรือว่าทักษะในการพูดสร้างแรงจูงใจ การอ่านการตีความข้อมูลข่าวสารต่าง ๆการคิดวิเคราะห์รวมถึงส่วนมากจะขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนและทักษะการสื่อสารที่ครบถ้วนปัจจุบันนี้ มีการสื่อสารถือเป็นสมรรถนะที่สำคัญข้อหนึ่งนั่นก็ คือ มักจะถนัดเรื่องการดุด่ามากกว่าการวางแผนหรือการพูดในแบบทำร้ายจิตใจในทีม ระบบการจัดการล้มเหลวมากกว่าการสร้างกำลังใจ และการแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกน้อง หรือคนในทีมเมื่อหัวหน้าแจ้งเสียดสี หลายคนหมดกำลังใจในการทำงานไม่มีไฟหรือว่า feedback ตอบกลับมาที่จะเสริมสร้างพลังบวก ให้กับคนในองค์กร ผู้บริหารจำนวนมากมักชอบพูดมากกว่า ที่จะรับฟังตั้งรับปัญหาต่าง ๆ

ระบบการจัดการล้มเหลว

การแก้ไขด่วนสรุปชัดเจนสั่งงานความคิดต่าง ๆ โดยที่ไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นแก้ไปตามธรรมชาติถู ๆ ไถ ๆ เล่นในการสื่อสารที่ดีผู้บริหารควรรับฟังมากกว่าการพูดกรองข่าวสาร ที่เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าอ้างคำสั่งและนโยบาย  แทนที่จะปรับความเข้าใจให้เหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ตีความหมายไปคนละทิศละทาง  โดยผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องมี

ระบบการจัดการล้มเหลว ขาดการคิดวิเคราะห์

ระบบการจัดการล้มเหลวหลักการตีความข้อมูลเรื่องที่จะต้องฝึกฝนที่สำคัญนั่นก็ คือ อย่าตีความโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วประสบการณ์เท่านั้นจริง ๆ รอที่จะช่วยให้การบริหารนำพาไปสู่ประสบความสำเร็จ ในอนาคตต้องประกอบควบคู่ไปกับ ความรู้ ความสามารถเพื่อไม่ให้เป็นการหยุดพัฒนาแนวทาง และเชิงการคิดวิเคราะห์นั้นสิ้นสุดหรือว่าชนเพดาน ลดความเชื่อมั่นในตนเองที่มีอัตราค่อนข้างสูงโดยนิสัยคนไทยส่วนใหญ่มาก น่าเสียดายมาก ๆ เพราะว่าระบบการศึกษาของเมืองไทยนั้น แต่ก่อนเรียนสร้างคนเก่งมากกว่าเน้นที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ร่วมถึงการที่จะเป็นที่ยอมรับกับคนหมู่มากร่วมถึงโลกทัศน์ว่าตนเองนั้น เก่ง กว่าผู้อื่นตั้งแต่สมัยเรียนและมองข้ามความสามารถของคนอื่น ที่ไม่มีเหมือนตัวเองแต่จุดเด่นจุดด้อยของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน

การบริหารที่เกิดความล้มเหลวมักเกิดจากการตัดสินใจตามสัญชาตญาณมากกว่าข้อมูล และระดับกว้างของคนเวลาการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะอาศัยประสบการณ์ของตนเอง และความเชื่อทัศนคติเพราะที่ผ่านมาตัวเองนั้นได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง ไม่เคยผิดพลาด แต่ผู้บริหารที่มีระบบการจัดการที่ล้มเหลวมักจะลืมไปว่าการตัดสินใจที่ไม่เคยผิดพลาด ในอดีตนั้นมักมีข้อดีและข้อเสียหมุนไปตามวิวัฒนาการของโลกธุรกิจนี้ รวมถึงการตัดสินใจที่ไม่สนใจรายละเอียดขั้นตอนและเนื้อหาของงาน ระบบการจัดการล้มเหลว หากผู้บริหารได้กำหนดผลลัพธ์เอาไว้แต่ไม่ได้ลงมือทำเองเสียก่อน การบริหารงานแบบนี้ถือว่าอันตรายมาก ๆเพราะว่าหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารเป็นคนสั่ง ไม่ทราบข้อมูลและขั้นตอนที่แท้จริงของปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในหน้างานจึงไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  หลอกข้อมูลและขั้นตอนไปในแนวทางที่ผิดๆที่ไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติงานจริง 

ระบบการจัดการล้มเหลว

อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญข้อนี้ผู้บริหารควรมีนั่นก็ คือ ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ตามที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันถ้าผู้บริหารท่านไหนมีระบบการจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่รู้ว่าในสายตาของคนอื่นจะเป็นอย่างไรระบบการจัดการล้มเหลว เมื่อเราไม่พอใจหรือว่ามีการแสดงท่าทีอารมณ์โกรธออกมาให้คนอื่นเห็น หรือด่าทอด้วย คำที่ไม่สุภาพ สีหน้าแดง คำพูดที่เสียงดัง มากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ คือ สัญญาณที่ไม่ดีให้คนอื่นเห็นถึงการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่แสดงในเชิงลบ ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้นำ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ขายงานให้ได้งาน เปิดประสบการณ์เทคนิค

การคุยกับลูกค้าเพื่อนำเสนองาน เป็นทักษะที่สำคัญมาก ๆ เพราะเป็นด่านแรกที่จะทำให้ลูกค้าเปิดใจ เพราะถ้าไอเดียหรือสินค้าเราดีแค่ไหน แต่หากเสนองานห่วย ก็พลาดโอกาสได้เหมือนกัน ดังนั้นสรุปเทคนิค ในการ ขายงาน ให้ได้งานคือ การจะเสนองานให้ได้ผล ต้องรู้ว่า “กลุ่มคนฟัง” เป็นใคร มีพื้นฐาน Background เป็นอย่างไร เพราะจะสามารถเลือกใช้คำ สื่อสารตรงกับความต้องการเขามากขึ้น หากจะประชุม ต้องรู้เสมอว่าใครเข้าที่ประชุมบ้าง เพราะแต่ละคน มีตำแหน่งและมุมมองต่อการพรีเซนต์ไม่เหมือนกัน หากไม่รู้ว่าใครเข้ามาฟังบ้าง จะเตรียมตัวและชี้นำการนำเสนอไม่ถูก การประชุมเป็นการประชุมอะไร หากเป็นการประชุมใหญ่ ตำแหน่งในห้องประชุมควรจะมีฝั่งตรงข้าม ให้ความรู้สึกเหมือนการเจรจา ต่อรอง พูดคุยเรื่องสำคัญได้ มีระยะห่างมีความเป็นทางการระหว่างนั่งร่วมกับคนอื่น ๆ เช่นลูกค้าเรากับทีม แต่ถ้าการประชุมเล็ก ๆ 1 – 3 คน หากนั่งข้าง ๆ คนฟังจะทำให้ดูเป็นการ ขายงาน น้อยลง ให้อารมณ์เหมือนมาพูดคุยกันมากกว่าช่วยสร้างบรรยากาศการคุยได้ดี ตอนเสนองานแนะนำใช้จอคอมหรือไอแพดแทนใช้จอใหญ่ จะทำให้ดูใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้น

ขายงาน

เราต้องรู้ว่าใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจ จากการประชุมครั้งนี้เวลาพรีเซนต์ตรงหัวโต๊ะ จะแสดงถึงการเป็นผู้นำหรือผู้ควบคุมการประชุม ก่อนการประชุม ต้องให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า จุดประสงค์ของการประชุมคืออะไร จะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าคนในที่ประชุมมีแนวโน้มว่าจะไม่สนใจ ลองดึงความสนใจโดยการ “ถามคำถาม” ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม เช่น ประสบการณ์ในการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้าง หรือ คำถามที่ขอความเห็นในหัวข้อนั้น ๆ เช่น คุณว่าไอเดียนี้เป็นอย่างไรบ้าง? ซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นคำถามปลายเปิด ควรมีการพูดคุยสบาย ๆ ก่อนการประชุมก่อน คล้าย ๆ กับละลายพฤติกรรม จะทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดีขึ้น พยายามหาจุดร่วมในการเปิดสนทนาให้ได้ (ถามคำถามปลายเปิด) จะทำให้คนที่คุยด้วย สามารถเล่าเรื่องได้ง่ายขึ้น

ขายงาน

การกำหนดกฎขั้นพื้นฐาน ก่อนพรีเซนต์ ขายงาน

เราต้องมีการกำหนดกฎขั้นพื้นฐานก่อนพรีเซนต์ขายงาน ว่าอยากให้คนอื่นโต้ตอบตอนไหนได้บ้าง เช่น หากมีข้อสงสัยก็ยกมือถามได้เลยทันที หรือ รอให้ถึงช่วงถามก่อน ตอนนำเสนองาน ให้ใช้คำว่า “เรา” แทนผมหรือฉัน เพื่อแสดงถึงความเคารพในตัวทีมงาน เมื่อคิดไม่ออกจนขาดช่วง หรือคิดไม่ทัน “ให้เงียบเอาไว้ก่อน” ดีกว่าพูดเรื่องไร้สาระ การตอบคำถามยาก ๆ มีวิธีแก้ 3 ทาง คือ 1. ขอตอบอีกทีหลังจบการนำเสนอ 2. ยอมรับว่า ณ ตอนนี้คงยังให้คำตอบไม่ได้ และ 3. ลองถามคำถามกลับ ว่าเขามีไอเดียหรือความเห็นในคำถามนี้อย่างไรบ้าง

และการนำเสนองานที่ดี และดูมีความพร้อมในการเตรียมตัว เราต้องเริ่มต้นจากการดึงดูดความสนใจให้ได้ ทำให้คนฟังอยากฟังจนจบ แนะนำให้อ่านหนังสือ Presentation Canvas ที่พูดถึงการเล่าเรื่องให้โดนใจสามารถนำมาปรับใช้ได้ การ ขายงาน แบบ “จบที่จุดเริ่มต้น” คือการเปิดด้วยการเล่าเรื่อง อธิบายไอเดีย สิ่งที่ทำให้ไอเดียเป็นจริงได้ หรือเล่าไปถึงความเป็นมาของสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้น มันมีความสำคัญอย่างไร ต่อกลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่กำลังนั่งฟังเราประชุมอยู่ และก็เล่าเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นต่อจนจบ หลังจากนั้นก็มาขมวดและเชื่อมโยงไอเดียในสิ่งที่พูดไว้ตอนแรก เช่น จะทำให้สิ่งต่าง ๆ นั้นดีขึ้นอย่างไร และสามารถที่จะนำสิ่งที่เราเสนอนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้พวกเขามองเห็นความสำคัญและต้องการสิ่งของหรือข้อมูลบางอย่างที่เราได้นำเสนอไปให้กับพวกเขาฟัง เพื่อที่จะให้มันเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของพวกเขาได้ 

คุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือเรื่องราวดีดี อีกมากมาย ได้ที่นี่ >>  fullslots

การปกครองท้องถิ่น สาระสำคัญของการพัฒนา

การปกครองท้องถิ่น  คือการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นไทยเริ่มต้นจากการปฏิรูปราชการ เมื่อไหร่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการกล่าวว่ากฎหมายด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นเป็นฉบับแรกนั่นก็ คือ พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 มีการกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ดำเนินการรักษาความสะอาด และป้องกันโรครวมถึง การทำลายขยะมูลฝอย และการจัดสถานที่ทางอุจจาระปัสสาวะ  สำหรับราษฎรทั่วไปห้ามการปลูกสร้าง หรือว่าซ่อมแซมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค

ยังรวมทั้งการขนย้ายสิ่งของที่ทำให้เกิดความรำคาญ ให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น 

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยในปีพ.ศ 2475 จากระบอบสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่   ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น และส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ 

การปกครองท้องถิ่น

การปกครองท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

การปกครองท้องถิ่นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกลไกการพัฒนาทางท้องถิ่นของประชาชนหลัก ๆ นั่นก็ คือ

ปรัชญาแนวคิดขององค์ก่อนปกครองท้องถิ่น โดยจะมีกฎหมายการปกครองท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 2 ประการ นั่นก็ คือ การจัดทำบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและตรงตามความต้องการของเราจะระวังในท้องถิ่น  เป็นไปตามความจำเป็นในแต่ละท้องถิ่นที่จะมีจุดมุ่งหมายให้สำเร็จ ลงตัวด้วยวิธีการจัดการให้ราษฎรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย   แต่ต้องการให้การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นสถาบันการสอนรูปแบบของการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการปกครองท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น  ดังนั้นแนวความคิดพื้นฐานของระบอบการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนระบบการกระจายอำนาจการปกครองไปส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของราษฎรและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยไปในตัว และราชการส่วนกลางต้องไม่มีอำนาจโดยคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแต่จะมีบทบาท ในการกำกับดูแลให้ความร่วมมือร่วมถึงท้องถิ่นต้องมีอิสระใน การตัดสินใจ นโยบาย กำหนดทิศทาง การบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 

•องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยรากฐานระบอบประชาธิปไตย โดยจะมีจุดมุ่งหมายของกฎหมายการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยหรือว่ากล่าวในอีกนัยหนึ่งก็ คือ ราชการส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดและการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ที่จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมากขึ้น องค์กรการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นกลไกการปกครองที่จะทำให้ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างแท้จริง

การปกครองท้องถิ่น

โครงสร้างทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา285 มีการกำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องนำมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาการท้องถิ่น  ซึ่งจะแบ่งโครงสร้างการบริหารการจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.คณะกรรมการการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นและมีการดำรงการ ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายตามท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพื่อให้เกิดการ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข และปกครองประชาชนในท้องถิ่น

2.สภาท้องถิ่น มีหน้าที่บทบาทในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งจะมีกฎหมาย และมีผลบังคับใช้และระดับของท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารเสนอการปกครองท้องถิ่น และเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบังคับให้เป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อเป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้ชุมชน และคนในท้องถิ่นได้ยึดถือและปฏิบัติตามถือว่าเป็นกติกาของสังคมเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> fullslots

ความรู้รอบตัว เส้นละติจูดและลองติจูดคืออะไร?

ความรู้รอบตัว   ละติจูดและลองติจูดนั่นคือค่าที่จะใช้บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดีรวมถึง ทุกพื้นที่ที่อยู่บนโลกนี้มันจะใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์กันทั้งนั้นที่ได้กำหนดเอาไว้ ลักษณะพิกัดทางภูมิศาสตร์จะระบุไว้ในรูปแบบของตัวเลข ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจถึงตำแหน่งนาน ๆได้เป็นอย่างดีได้จากค่าตัวเลขของพิกัดทางภูมิศาสตร์จ ะระบุไว้ว่ามีตัวเลข 2 ชุด เรียกว่า เลขละติจูดและเลขลองติจูด 

อย่างการระบุตำแหน่งในรูปแบบของตารางไว้การใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปใช้การระบุตำแหน่งที่อยู่ ตามถนนหรือว่าเขตพื้นที่ต่าง ๆ สามารถระบุได้ด้วยตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นระบบตารางที่เหมือนกันมักเห็นเหมือนเราว่ากราฟต่าง ๆ แผนที่ในการดูตารางนี้จะมีเส้นที่วางไว้ในแนวนอนและแนวที่ตัดกัน เป็นเส้นที่วางในแนวตั้งก็ได้ มีการระบุไว้ว่าตำแหน่งที่จะทำให้ได้ในแบบตารางนี้ มักจะมีวิธีคือกำหนดตัวเลข 2 ชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งตัวเลขชุดแรกนั้นระบุตำแหน่งในแนวนอนและตัวเลขชุดที่ 2 การระบุตำแหน่งในแนวตั้งและจะมีเส้นที่มีจุดตัดกันที่เราพูดอีกนัยหนึ่งนั่นก็คือจุดที่เกิดจากการตัดในการระบุตำแหน่งนั้น ๆ แนวคิดระบบตารางต่อการระบุพิกัดบนพื้นโลกก็จะมีเส้นสมมติที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุพิกัดของคุณ ในรูปเช่นเดียวกันทั้งในแนวนอนแนวตั้ง  ที่เป็นรูปแบบของตารางแทนที่จะเป็นเส้นที่ตรงขุนแผนราบ ได้เอาไว้กำหนดเป็นเส้นที่วงรอบโลก เส้นที่วงรอบโลกในแนวนอนและเส้นที่วงเป็นครึ่งวงกลมเป็นแนวตั้ง 

ความรู้รอบตัว บนเส้นศูนย์สูตรโลก  

ความรู้รอบตัว   ละติจูดLatitude เป็นเส้นสมมุติที่วางตามแนวนอนของลูกยังมีเส้นที่วางตัวตามแนวนอนของโลกตามระดับความสูงเอาไว้ตามระดับความสูงกว่า หรือว่า จะเป็นต่ำกว่าก็ได้ที่เราเรียกกันว่าเส้นขนานเส้นละติจูด  ที่มีการขนานของเส้นละติจูดลองไว้เป็นเส้นที่ขนานกันกับเส้นละติจูดที่อยู่บริเวณตรงกลาง ที่เราเรียกกันว่าเส้นอิเควเตอร์  ทางที่ง่ายที่สุดที่เราจะมองเห็นภาพเส้นละติจูดเหล่านี้นั่นก็คือคิดว่ามีเส้นสมมติที่วางตามแนวนอนของโลกที่เหมือนกันว่ามีครอบครัววางอยู่บนเส้นของโลก เป็นวงที่ใหญ่อยู่ตรงกลางพอดีมันก็คือเส้นของ อิเควเตอร์ 

ลองติจูด Longitude เป็นเส้นลองติจูดที่สมมติความตามแนวตั้งของโลกที่เรา เรียกว่า เส้นเมอริเดียน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจินตนาการภาพสำหรับลองติจูดให้นึกถึงฮูล่าฮูป ที่ตัดแบ่งครึ่งกัน โดยปลายนั้นด้านหนึ่งของฮูล่าฮูป วางที่ตำแหน่งของขั้วโลกเหนือส่วนอีกไฟล์ด้านนึงจะวางไว้ที่ขั้วโลกใต้  เส้นลองจิจูดเป็นเส้นที่วัดพิกัดทางตัวเลขว่าเส้นลองจิจูดนั้น จะห่างจากเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ อยู่ที่เท่าไรจะแบ่งเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกตะวันตกกับตะวันออก จากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้น้ำโดยเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ จะเป็นเส้นเริ่มต้นที่จะบอกได้ว่าเราติดอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆความรู้รอบตัว ที่เป็นการวางอยู่ตัวบนเส้นเมอริเดียนสำคัญจะบอกค่าลองจิจูดเป็น 0 องศาลองจิจูด 

ความรู้รอบตัว

ความสำคัญของละติจูดและลองติจูด ในภูมิศาสตร์ก็ คือ การบอกตำแหน่งของวัตถุดิบโลกแต่ละจุดมีเกณฑ์การบอกตำแหน่งเป็นสากลเพื่อบอกตำแหน่งต้องมีความสามารถ และเข้าใจตรงกันทุกชนชั้นโดยมีข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งของโลกแล้วอยู่ในบริเวณที่ ลองจิจูดและละติจูดติดกัน 

ละติจูดหรือว่าเส้นรุ้ง เป็นพิกัดที่ใช้ตำแหน่งบนพื้นโลกที่ระบุตำแหน่งตรงจุดทำมุมเท่าไหร่กับเส้นศูนย์สูตรละติจูดจะมีค่าตั้งแต่ 0 องศา ที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศา บริเวณขั้วโลกเป็น 90 องศาหรือใต้ 

จะเป็นตัวบ่งบอกถึงภูมิอากาศ ความรู้รอบตัว หรือว่าลักษณะเงื่อนไขของบรรยากาศที่อยู่บริเวณใกล้กับผิวโลก บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สามารถเฉลี่ยข้อมูลทางภูมิอากาศได้เหนือระยะยาว ในหลายทศวรรษตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาการใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ 30 ปี 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> fullslots

เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์  เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นการผลิตและกระจายรวมถึงการบริโภคสินค้าและบริการ  โดยมีการมุ่งศึกษาทางพฤติกรรมและมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการแสดงตัวทางเศรษฐกิจและการทำงานของเศรษฐกิจไปในตัว   เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์ขององค์ประกอบหลักที่เป็นระบบของเศรษฐกิจร่วมถึงตัวแสดงในการตลาดที่เป็นปัจจัยของบุคคลรวมถึงผลลัพธ์และการปฏิสัมพันธ์นั้น ๆ ตามคำจำกัดความของนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเมือง และเศรษฐศาสตร์มีการจัดการทรัพยากรอันมีจำกัด โดยจะพิจารณาถึงรูปแบบที่มีพฤติกรรมของมนุษย์ทางเลือก ในการบริหารทรัพยากรเหล่านี้ให้วิเคราะห์และอธิบายวิธีที่บุคคล หรือว่าบริษัทจัดสรรทรัพยากรอันจำกัดเพื่อมาตอบสนอง ความต้องการอีกมากมายไม่จำกัดคำว่าเศรษฐศาสตร์มีที่มาจาก ภาษากรีก   โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ถูกประยุกต์ใช้ควบคุมทางสังคมภายในและภายนอก  ทางด้านการเงิน  ธุรกิจ  รัฐบาล 

แม้แต่การศึกษาอาชญากรรม การศึกษา   ทางด้านครอบครัว  สุขภาพ  กฎหมาย  การเมือง  ศาสนา  สถาบัน  ทางด้านสังคม  สงคราม  และวิทยาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ พื้นฐานของการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ มีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวแปรที่สามารถวัดค่าได้เท่านั้นโดยสาขาของวิชาเศรษฐศาสตร์จะถูกจำแนกออกตามเนื้อเป็น 2 สาขาใหญ่ๆมันก็ คือ

1.เศรษฐศาสตร์จุลภาค  สนใจพฤติกรรมขององค์ประกอบพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงตลาดแต่ละตลาด หรือว่าตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจเช่นหน่วยธุรกิจผู้ซื้อผู้ขายและครัวเรือน

2.คนสนใจเศรษฐกิจในภาพรวมตัวอย่างเช่นอุปทานมวลรวมและประสงค์มวลรวม  การเติบโตของเศรษฐกิจนโยบายทางด้านการเงินและนโยบายการคลัง เป็นต้น

จุดเริ่มต้นของเศรษฐศาสตร์นี้ข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์สามารถย้อนกลับไปดูถึงยุคสมัยอดีต เมโสโปเตเมีย  สมัยกรีก  โรมันโบราณ     อนุทวีปอินเดีย   เปอร์เซีย  อารยธรรมอาหรับ  จีน    ถึงแม้ว่ามีการถกเถียงเรื่องของการซื้อขายรวมถึงการจัดสรรจะมีประวัติศาสตร์มามากยาวนาน  รวมถึงความคิดของคนสมัยใหม่นั้นจะถือเอาว่าวันที่ อดัม สมิธ ได้เผยแพร่หนังสือเรื่องของ ความมั่นคั่งของประชาชาติ 

เศรษฐศาสตร์

เมื่อในปี ค.ศ 1776    การผลิตต้นทุนและการมีประสิทธิภาพในทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุดิบที่กลายเป็นผลผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้า เศรษฐศาสตร์ สำหรับการแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้งานโดยตรงลักษณะจะเป็นกระแส หรือยังเป็นอัตราผลผลิตต่อหน่วยเวลาต้นทุนเสียเวลาโอกาสความหมายถึงต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตหรือว่ามูลค่าที่เกินไปขอโอกาสที่ดีที่สุด ในตอนนั้นลำดับถัดไปจะเป็นอันเนื่องมาจากที่เราเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งเราสามารถอธิบายได้ว่านั่นก็ คือ ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างความขาดแคลนทางการเลือกต้นทุนคือเสียโอกาสของกิจกรรม นั้นไปแล้วโดยมีต้นทุนจะถูกพิจารณาและเปรียบเทียบกับมูลค่าของกิจกรรมนั้น ๆ 

ในการตัดสินใจว่าควรเพิ่มหรือลด  แต่อาจจะจัดได้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่ผลิตและส่วนไปให้ความพึงพอใจหรืออันใดอันหนึ่งที่ให้ อรรถประโยชน์ ความชำนาญเฉพาะถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจในเชิงของทฤษฎี และหลักฐานทาง

ประจักรมีการเสียทุนเสียโอกาสที่แท้จริง เศรษฐศาสตร์ ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นความแตกต่างในด้านปริมาณคงคลังของทุนมนุษย์ ต่อหน่วยแรงงานหรือว่าอัตราต้นทุนแรงงานอัตราส่วนเป็นต้น 

เป็นการผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยในการผลิตที่มีปริมาณที่มากกว่าตู้เสียบเทียบถึงในประเทศ  จะมีความเปรียบเชิงสมบูรณ์ในสัดส่วนที่ปริมาณต่อผลผลิตการปัจจัยและผลิตในทุกประเทศของผลผลิตแล้วนาน ๆ  อาจจะยังมีความชำนาญเฉพาะหน่วยที่ได้รับการเปรียบเชิงเปรียบเทียบทำการค้าขายสินค้าอื่นๆ 

ภาวะเงินเฟ้อและนโยบายของการเงินเป็นสื่อกลางในการชำระหนี้สำหรับสินค้าหรือว่าเศรษฐกิจที่อ้างอิง ถึงราคาเป็นหลักทั้งยังเป็นหน่วยทางบัญชีมากไว้ใช้ระบุราคารวมถึงเงินตราถึงสกุล ที่ควรครองไว้โดยสาธารณะที่ไม่ใช่ธนาคารหรือว่าเงินฝากขึ้นได้ เศรษฐศาสตร์ เมื่อเงินตรานั้นถูกเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทางธุรกรรม และเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์เงินจึงเป็นตัวการค้าดำเนินไปได้อย่างสะดวกพร้อมกับหน้าที่ดังกล่าว สามารถเอามาเปรียบเทียบได้กับระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีถึงข้อเสียหลักก็คือการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความต้องการให้ตรงกันมากที่สุด 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   Click >>> elene-dee