ความรู้รอบตัว เส้นละติจูดและลองติจูดคืออะไร?

ความรู้รอบตัว   ละติจูดและลองติจูดนั่นคือค่าที่จะใช้บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดีรวมถึง ทุกพื้นที่ที่อยู่บนโลกนี้มันจะใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์กันทั้งนั้นที่ได้กำหนดเอาไว้ ลักษณะพิกัดทางภูมิศาสตร์จะระบุไว้ในรูปแบบของตัวเลข ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจถึงตำแหน่งนาน ๆได้เป็นอย่างดีได้จากค่าตัวเลขของพิกัดทางภูมิศาสตร์จ ะระบุไว้ว่ามีตัวเลข 2 ชุด เรียกว่า เลขละติจูดและเลขลองติจูด 

อย่างการระบุตำแหน่งในรูปแบบของตารางไว้การใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปใช้การระบุตำแหน่งที่อยู่ ตามถนนหรือว่าเขตพื้นที่ต่าง ๆ สามารถระบุได้ด้วยตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นระบบตารางที่เหมือนกันมักเห็นเหมือนเราว่ากราฟต่าง ๆ แผนที่ในการดูตารางนี้จะมีเส้นที่วางไว้ในแนวนอนและแนวที่ตัดกัน เป็นเส้นที่วางในแนวตั้งก็ได้ มีการระบุไว้ว่าตำแหน่งที่จะทำให้ได้ในแบบตารางนี้ มักจะมีวิธีคือกำหนดตัวเลข 2 ชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งตัวเลขชุดแรกนั้นระบุตำแหน่งในแนวนอนและตัวเลขชุดที่ 2 การระบุตำแหน่งในแนวตั้งและจะมีเส้นที่มีจุดตัดกันที่เราพูดอีกนัยหนึ่งนั่นก็คือจุดที่เกิดจากการตัดในการระบุตำแหน่งนั้น ๆ แนวคิดระบบตารางต่อการระบุพิกัดบนพื้นโลกก็จะมีเส้นสมมติที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุพิกัดของคุณ ในรูปเช่นเดียวกันทั้งในแนวนอนแนวตั้ง  ที่เป็นรูปแบบของตารางแทนที่จะเป็นเส้นที่ตรงขุนแผนราบ ได้เอาไว้กำหนดเป็นเส้นที่วงรอบโลก เส้นที่วงรอบโลกในแนวนอนและเส้นที่วงเป็นครึ่งวงกลมเป็นแนวตั้ง 

ความรู้รอบตัว บนเส้นศูนย์สูตรโลก  

ความรู้รอบตัว   ละติจูดLatitude เป็นเส้นสมมุติที่วางตามแนวนอนของลูกยังมีเส้นที่วางตัวตามแนวนอนของโลกตามระดับความสูงเอาไว้ตามระดับความสูงกว่า หรือว่า จะเป็นต่ำกว่าก็ได้ที่เราเรียกกันว่าเส้นขนานเส้นละติจูด  ที่มีการขนานของเส้นละติจูดลองไว้เป็นเส้นที่ขนานกันกับเส้นละติจูดที่อยู่บริเวณตรงกลาง ที่เราเรียกกันว่าเส้นอิเควเตอร์  ทางที่ง่ายที่สุดที่เราจะมองเห็นภาพเส้นละติจูดเหล่านี้นั่นก็คือคิดว่ามีเส้นสมมติที่วางตามแนวนอนของโลกที่เหมือนกันว่ามีครอบครัววางอยู่บนเส้นของโลก เป็นวงที่ใหญ่อยู่ตรงกลางพอดีมันก็คือเส้นของ อิเควเตอร์ 

ลองติจูด Longitude เป็นเส้นลองติจูดที่สมมติความตามแนวตั้งของโลกที่เรา เรียกว่า เส้นเมอริเดียน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจินตนาการภาพสำหรับลองติจูดให้นึกถึงฮูล่าฮูป ที่ตัดแบ่งครึ่งกัน โดยปลายนั้นด้านหนึ่งของฮูล่าฮูป วางที่ตำแหน่งของขั้วโลกเหนือส่วนอีกไฟล์ด้านนึงจะวางไว้ที่ขั้วโลกใต้  เส้นลองจิจูดเป็นเส้นที่วัดพิกัดทางตัวเลขว่าเส้นลองจิจูดนั้น จะห่างจากเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ อยู่ที่เท่าไรจะแบ่งเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกตะวันตกกับตะวันออก จากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้น้ำโดยเส้นเมอริเดียนที่สำคัญ จะเป็นเส้นเริ่มต้นที่จะบอกได้ว่าเราติดอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆความรู้รอบตัว ที่เป็นการวางอยู่ตัวบนเส้นเมอริเดียนสำคัญจะบอกค่าลองจิจูดเป็น 0 องศาลองจิจูด 

ความรู้รอบตัว

ความสำคัญของละติจูดและลองติจูด ในภูมิศาสตร์ก็ คือ การบอกตำแหน่งของวัตถุดิบโลกแต่ละจุดมีเกณฑ์การบอกตำแหน่งเป็นสากลเพื่อบอกตำแหน่งต้องมีความสามารถ และเข้าใจตรงกันทุกชนชั้นโดยมีข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งของโลกแล้วอยู่ในบริเวณที่ ลองจิจูดและละติจูดติดกัน 

ละติจูดหรือว่าเส้นรุ้ง เป็นพิกัดที่ใช้ตำแหน่งบนพื้นโลกที่ระบุตำแหน่งตรงจุดทำมุมเท่าไหร่กับเส้นศูนย์สูตรละติจูดจะมีค่าตั้งแต่ 0 องศา ที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศา บริเวณขั้วโลกเป็น 90 องศาหรือใต้ 

จะเป็นตัวบ่งบอกถึงภูมิอากาศ ความรู้รอบตัว หรือว่าลักษณะเงื่อนไขของบรรยากาศที่อยู่บริเวณใกล้กับผิวโลก บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สามารถเฉลี่ยข้อมูลทางภูมิอากาศได้เหนือระยะยาว ในหลายทศวรรษตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาการใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ 30 ปี 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> fullslots