ท่องโลก เมืองอิตาลีส่องประวัติความเป็นมา

ชื่อทางการและก็คือ สถานะรัฐอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศในทวีปของยุโรปตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินเดีย ท่องโลก เป็นคาบสมุทรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้พื้นที่ตอนเหนือติดกับเทือกเขาเอลฟ์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลแอนเดียติก  เนื่องจากอิตาลีนั้นตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรปและอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าส่วนอื่นของโลก ทำเลที่ตั้งของอิตาลีมีการอำนวยต่อการค้าขายด้วยไม่ว่าจะเป็นทางทะเล ที่มาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นถิ่นกำเนิดของอารยธรรมที่สำคัญของโลก ที่ตามนับไม่ถ้วนเพราะว่าชนชาวชนเผ่าของอิตาลีเรียกกันว่า ได้สถาปนารัชกาลอาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่มีผู้ปกครอง และเป็นกษัตริย์แห่งโรมซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรโรมันไม่เป็นที่ทราบแน่นอนเพราะว่าไม่มีหลักฐานใด แสดงที่ชัดเจนแต่จากสมัยนั้นนอกจากประวัติศาสตร์ที่ได้เขียนขึ้นมาภายหลังระหว่างสหรัฐโรมัน และสมัยจักรวรรดิส่วนใหญ่แล้วเป็นเนื้อหาที่มาจากอดีต ขึ้นอยู่ไหนศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้ปฏิรูปเป็นสาธารณรัฐโรมันซึ่งมีการปกครองระบบวุฒิสภา และประชาชนสาธารณรัฐโรมันได้มีการเข้าพิชิตและครอบงำอาณาจักรเพื่อนบ้าน ในคาบสมุทรอินเดียโดยทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากของกรุงโรม ที่ได้มีการเผยแผ่ในยุโรปนาฬิกาเหนือแอร์เอเชียเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษแรก จักรวรรดิโรมันได้กลายเป็นเมืองมหาอำนาจในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน ท่องโลก ซึ่งอำนาจนั้นในด้าน เศรษฐกิจวัฒนธรรมศาสนาคือเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นสันติภาพของโรมันซึ่งดำเนินติดต่อการมากกว่า 200 ปี เมื่อในยุคต่าง ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบของกฎหมาย และองค์ความรู้ศิลปะทางเทคโนโลยีและวรรณกรรม 

ท่องโลก

ท่องโลก เมืองแห่งการค้าติดหนึ่งในอันดับโลก

จนต่อมาในปัจจุบันอิตาลีถือเป็นประเทศหนึ่งท่องโลก ที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างมากที่สุดอีกหนึ่งประเทศในโลกมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลกและมีอันดับที่ 3 อยู่ในสหภาพยุโรปเป็นสหภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองประกอบไปด้วยรัฐสมาชิก 27 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปมีพื้นที่ 4,232,550ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประเมินได้มากกว่า 147 ล้านคน หากมีการวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนี้รวมทั้งมีทองคำสำรองในธนาคารมากที่สุด!เป็นอันดับ 3 ของโลกที่เป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีประชากรและอุตสาหกรรมการผลิตมากมายอย่างนับไม่ถ้วน ทั้งนี้ในด้านของความมั่นคงอิตาลียังมีกองทัพที่เป็นขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกท่องโลก และเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งและสมาชิกชั้นนำของสหภาพยุโรปยังเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศหลาย ๆ แห่ง 

อิตาลีถือว่าเป็นต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์ และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย เพื่อการพัฒนาแหล่งความรู้มากมายรวมทั้งส่วนกลางระดับโลกของศิลปะดนตรีวรรณกรรมปรัชญาและแฟชั่น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการบันเทิงของโลกและยังมีการสนับสนุนในด้านภาพยนตร์วิทยุมีจุดเด่นเรื่องกีฬา ท่องโลกและอาหารการธนาคารธุรกรรมการเงินและรายแห่งสะท้อนความมั่นคง ทางด้านวัฒนธรรมอิตาลีนี้มีแหล่งวัฒนธรรมและมรดกโลก จำนวนมากที่สุดในโลกเท่ากับกันกับประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยว และผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมเยอะที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก จะเห็นได้ว่ามีความเด่นชัดทั้งเรื่องการปกครองแต่ละรูปแบบของสหรัฐประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาและการใช้ระบบผสมรวมถึงรัฐบาลสภาของอิตาลี ที่ประกอบไปด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนทั้งสองสภาดำรงตำแหน่ง 5 ปีโดยรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้ง โดยประธานาธิบดีส่วนอำนาจนิติบัญญัติเป็นการควบคุมโดยสภานิติบัญญัติ 2 สภา อิตาลีใช้รูปแบบการเมืองการปกครองของสถาปนารัฐประชาธิปไตยมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ 1946 

นิติบัญญัติรัฐสภาอิตาลีประกอบไปด้วย 2 ระดับ คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประธานรัฐสภาท่องโลก คือ ประธานสภาผู้แทนราษฎรการนิติบัญญัติกฎหมายใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบทั้งสองสภาด้วยวาระการดำรงตำแหน่งมีทั้งสองสภานั้นก็คือวาระ 5 ปี และการเลือกตั้งจะต้องทำพร้อมกันทั้งหมด 2 สภาพ โดยจะมีขึ้นทุก 5 ปีหรือว่าเร็วกว่านั้นหากประธานาธิบดีไม่อาจจะสังหารนายกรัฐมนตรี ที่สามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลให้ทั้งสองสภาแสดงความเห็นชอบได้

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บ คลิก>>> levitra4u