ระบบการจัดการล้มเหลว ผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการล้มเหลว ด้วยลักษณะผู้บริหารที่มีพื้นฐานที่ดีจะต้องมีระบบการจัดการที่คล่องตัว รวมถึงการมองวิสัยทัศน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะในรูปทางธุรกิจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างยิ่งรวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นอนาคตขององค์กรต่าง ๆ ในทางด้านธุรกิจยากที่จะเกินความคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะอะไรบ้าง ในการหมุนต่อโลกเศรษฐกิจนี้ รวมถึงอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกองค์กรและผลกระทบต่าง ๆ ภายในจนถูกภัยคุกคาม หรือว่าอุปสรรคให้เกิดปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมันตลาดโลกที่คอยเคลื่อนย้ายเงินทุนของเฮดจ์ฟันต่าง ๆ รวมถึงการบริหารและมองเห็นจุดแข็งขององค์กร ที่จะขับเคลื่อนและจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจไปในแนวทางที่ดีขึ้น ถ้าหากผู้นำขาดทักษะในการสื่อสารหรือว่าทักษะในการพูดสร้างแรงจูงใจ การอ่านการตีความข้อมูลข่าวสารต่าง ๆการคิดวิเคราะห์รวมถึงส่วนมากจะขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนและทักษะการสื่อสารที่ครบถ้วนปัจจุบันนี้ มีการสื่อสารถือเป็นสมรรถนะที่สำคัญข้อหนึ่งนั่นก็ คือ มักจะถนัดเรื่องการดุด่ามากกว่าการวางแผนหรือการพูดในแบบทำร้ายจิตใจในทีม ระบบการจัดการล้มเหลวมากกว่าการสร้างกำลังใจ และการแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปีของลูกน้อง หรือคนในทีมเมื่อหัวหน้าแจ้งเสียดสี หลายคนหมดกำลังใจในการทำงานไม่มีไฟหรือว่า feedback ตอบกลับมาที่จะเสริมสร้างพลังบวก ให้กับคนในองค์กร ผู้บริหารจำนวนมากมักชอบพูดมากกว่า ที่จะรับฟังตั้งรับปัญหาต่าง ๆ

ระบบการจัดการล้มเหลว

การแก้ไขด่วนสรุปชัดเจนสั่งงานความคิดต่าง ๆ โดยที่ไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นแก้ไปตามธรรมชาติถู ๆ ไถ ๆ เล่นในการสื่อสารที่ดีผู้บริหารควรรับฟังมากกว่าการพูดกรองข่าวสาร ที่เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าอ้างคำสั่งและนโยบาย  แทนที่จะปรับความเข้าใจให้เหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่ตีความหมายไปคนละทิศละทาง  โดยผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องมี

ระบบการจัดการล้มเหลว ขาดการคิดวิเคราะห์

ระบบการจัดการล้มเหลวหลักการตีความข้อมูลเรื่องที่จะต้องฝึกฝนที่สำคัญนั่นก็ คือ อย่าตีความโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วประสบการณ์เท่านั้นจริง ๆ รอที่จะช่วยให้การบริหารนำพาไปสู่ประสบความสำเร็จ ในอนาคตต้องประกอบควบคู่ไปกับ ความรู้ ความสามารถเพื่อไม่ให้เป็นการหยุดพัฒนาแนวทาง และเชิงการคิดวิเคราะห์นั้นสิ้นสุดหรือว่าชนเพดาน ลดความเชื่อมั่นในตนเองที่มีอัตราค่อนข้างสูงโดยนิสัยคนไทยส่วนใหญ่มาก น่าเสียดายมาก ๆ เพราะว่าระบบการศึกษาของเมืองไทยนั้น แต่ก่อนเรียนสร้างคนเก่งมากกว่าเน้นที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ร่วมถึงการที่จะเป็นที่ยอมรับกับคนหมู่มากร่วมถึงโลกทัศน์ว่าตนเองนั้น เก่ง กว่าผู้อื่นตั้งแต่สมัยเรียนและมองข้ามความสามารถของคนอื่น ที่ไม่มีเหมือนตัวเองแต่จุดเด่นจุดด้อยของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน

การบริหารที่เกิดความล้มเหลวมักเกิดจากการตัดสินใจตามสัญชาตญาณมากกว่าข้อมูล และระดับกว้างของคนเวลาการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะอาศัยประสบการณ์ของตนเอง และความเชื่อทัศนคติเพราะที่ผ่านมาตัวเองนั้นได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง ไม่เคยผิดพลาด แต่ผู้บริหารที่มีระบบการจัดการที่ล้มเหลวมักจะลืมไปว่าการตัดสินใจที่ไม่เคยผิดพลาด ในอดีตนั้นมักมีข้อดีและข้อเสียหมุนไปตามวิวัฒนาการของโลกธุรกิจนี้ รวมถึงการตัดสินใจที่ไม่สนใจรายละเอียดขั้นตอนและเนื้อหาของงาน ระบบการจัดการล้มเหลว หากผู้บริหารได้กำหนดผลลัพธ์เอาไว้แต่ไม่ได้ลงมือทำเองเสียก่อน การบริหารงานแบบนี้ถือว่าอันตรายมาก ๆเพราะว่าหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารเป็นคนสั่ง ไม่ทราบข้อมูลและขั้นตอนที่แท้จริงของปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในหน้างานจึงไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  หลอกข้อมูลและขั้นตอนไปในแนวทางที่ผิดๆที่ไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติงานจริง 

ระบบการจัดการล้มเหลว

อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญข้อนี้ผู้บริหารควรมีนั่นก็ คือ ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ตามที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันถ้าผู้บริหารท่านไหนมีระบบการจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาไม่รู้ว่าในสายตาของคนอื่นจะเป็นอย่างไรระบบการจัดการล้มเหลว เมื่อเราไม่พอใจหรือว่ามีการแสดงท่าทีอารมณ์โกรธออกมาให้คนอื่นเห็น หรือด่าทอด้วย คำที่ไม่สุภาพ สีหน้าแดง คำพูดที่เสียงดัง มากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ คือ สัญญาณที่ไม่ดีให้คนอื่นเห็นถึงการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่แสดงในเชิงลบ ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้นำ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u