ประเภทของผีเสื้อ

ประเภทของผีเสื้อ โดยภาษาถิ่นเหนือ จะเรียกว่า แมงก่ำเบ้อ เป้นแมลงทุกชนิด ในอันดับ เลพิดอปเทรา ( Lepidoptera ) โดยมีวงจรชีวิต เริ่มแรกตั้งแต่ที่ ระยะไข่ ระยะหนอน และระยะดักแด้ ซึ่งตราบจนไปถึง ระยะของการ เปลี่ยนแปลงสัณฐาน เพื่อเข้าสู่ระยะของการ โตเต็มวัย ที่มีปีกหลากสีสัน ที่เป็นต้องตาผู้คน โดยมนทางกีฏวิทยาการจัด จำแนกแมลงกลุ่มนี้ จะใช้เส้นปีกในการจัดจำแนกนั่นเอง

ประเภทของผีเสื้อ มีต้นกำเนิด และการกระจายพันธุ์ 

โดยวิวัฒนาการของผีเสื้อนั้น นักวิทยาศาสตร์ คาดการณืว่า ผีเสื้ออาจจะมีต้นกำเนิด มาตั้งแต่ยุคครีเทเชียส ( Cretaceous Period ) ซึ่งได้มีการยุติ เมื่อนานกว่า 65 ล้านปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากว่า ซากดึกดำบรรพ์ ของสัตว์ในตระกูลผีเสื้อ มีจำนวนที่น้อยอย่างมาก จึงทำให้การคาดคะเน เกี่ยวกับต้นกำเนิดผีเสื้อ เป็นไปได้ไม่สะดวก และง่ายมากนัก โดยซากดึกดำบรรพ์ ของสัตว์ดังกล่าวนี้ ที่มีอายุมานานมากที่สุด คือซากนิรนามของ สัตว์สคิปเพอร์ ( Skipper , Thymelicus Lineola ) โดยมีอายุราวสมัยพาเลโอซีน ประมาณห้าสิบเจ็ด ล้านปีก่อนเลยก็ว่าได้ โดยถูกพบที่เมืองเฟอร์ ( Fur ) ที่เป็นราชอาณาจักรเดนมาร์ก และซากดำดำบรรพ์ ประเภทอำพัน แห่งโดมินิกัน ( Dominican amber ) ของผีเสื้อเมทัลมาร์ก โดยมีอายุกว่า สิบห้าล้านปี

ปัจจับโดยปรกติวัสัย ของผีเสื้อกระจายพันธุ์ ทั่วไปในภูมิประเทศ แทบอากาศหนาวเย็น และมีความแห้งแล้ง มีการประมาณการณ์ว่า ขณะนี้มีจำนวนผีเสื้อในมหาวงศ์ พาพิลิโอโนอิเดีย ( Papilionoidea ) กว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยชนิด ( species ) และมหาวงศ์เลพิดอปเทรา ( Lepidoptera ) ที่มีมากกว่า หนึ่งแสนแปดหมื่น ชนิดเลยทีเดียว

ประเภทของผีเสื้อ การจำแนก

ปัจจุบันนี้ มีการจำแนกผีเสื้อออกเป็น สามมหาวงศ์ ( Superfamily ) คือ

  1. เฮดิโลอิเดีย ( Hedyloidea )
  2. เฮสเพอริโออิเดีย ( Hesperioidea )
  3. พาพิลิโอโนอิเดีย ( Papilionoidea )

และนอกจากนี้ ก็ยังมีการจำแนก ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่อีกจำนวน สองแบบ ดังต่อไปนี้

แบบอนุกรมวิธานพืช

คือการศึกษาว่าด้วย โครงสร้าง และโมเลกุลทางพฤกษศาสตร์ และสัตว์ศาสตร์ ตามอนุกรมวิธาน ( Taxonomic ) ได้มีข้อกำหนด มหาวงศ์เพิ่มเติม นอกจากข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว เช่น ดาเนเด ( Danaidae ) เฮลิโคนีเด ( Heliconiidae ) เป็นต้น

กลุ่มผีเสื้อกลางวัน และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน

โดยการจำแนกผีเสื้อ แบบแยกสองแฉก เป็นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน เป็นอีกหนึ่งวิธี โดยในการจำแนกผีเสื้อที่ ได้รับความนิยมมากนอกเหนือจาก แบบอนุกรมวิธานพืช การจำแนกประเภท เป็นกลุ่มทั้งสองด้าน ดังกล่าวนั้น กระทำได้โดยการสังเกต ลักษณะจำเพาะของผีเสื้อ

ประเภทของผีเสื้อ วงจรชีวิต

การเจริญเติบโตของผีเสื้อ ที่แตกต่างจากบรรดา แมลงชนิดอื่นๆ ทั้งหลายโดยปรากฏเป็นจตุวัฎจักร ดังนี้ คือ

  • ระยะไข่
  • ระยะหนอน หรือบุ้ง
  • ระยะดักแด้
  • ระยะเจริญวัย

โดยมีความเชื่ออย่างแพร่หลาย ว่าผีเสื้อมีวงจรชีวิตสั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วย เพราะผีเสื้อบางสายพันธุ์ มีอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์ และในขณะที่บางสายพันธุ์ ก็มีอายุยืนถึงหนึ่งปี โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีอายุยาวนาน ในระยะที่เป็นบุ้ง และในขณะที่แมลงชิดอื่นๆ อาจจะหยุดการเจริญเติบโตแล้ว ได้ในระยะไข่ หรือระยะที่เป็นดักแด้ แล้วจึงดำเนินชีวิตต่อไป ในฤดุหนาวนั่นเอง

ระยะไข่

ไข่ของผีเสื้อนั้น จะมีลักษณะของขนาด รูปร่าง สีสัน และมีลวดลาย ที่แตกต่างกันออกไป โดยขนาดของไข่นั้น จะเล็กมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัย กล้องจุลทรรศน์ ในการศึกษาไข่ของผีเสื้อ และแมลงชนิดต่างๆ และเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นได้ว่า พบรูเปิดเล็กๆ ที่เรียกว่า ไมโครพายล์ เป็นรูที่ทำให้ น้ำเชื้อตัวผู้ เข้าผสมกับไข่ของตัวเมียได้นั่นเอง

ระยะหนอน

หนอน มีหลากหลายสีสัน หลังจากที่ตัวหนอน ฟักออกมาจากไข่แล้ว ตัวของหนอน จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป อาหารอย่างแรก ที่ตัวหนอนกินคือ เปลือกไข่ของตัวเอง และหลังจากนั้น มันจะเริ่มกินใบไม้อ่อนก่อน ตลอดระยะเวลาที่เป็นตัวหนอน จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไร เกิดขึ้นนอกจากขนาดที่หนอน ใหญ่ของขึ้นเท่านั้น บางชนิดก็มีสีสัน และรูปร่างที่ต่างกันไป

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลของ ประเภทของผีเสื้อ ได้ที่ >> elene-dee