ไข้หวัดนก (Bird Flu, Avian Flu) สาเหตุการเกิดและปัจจัยเสี่ยง

ไข้หวัดนก   เป็นโรคที่ติดต่อทางเชื้อไวรัสและไข้หวัดใหญ่พวกสายพันธุ์เอที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีกซะส่วนมาก เชื่อไวรัสไข้หวัดนกนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะแพร่สู่คนได้เว้นเพียงแต่เชื้อไวรัสไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์ที่เคยพบ และแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนจึงทำให้เกิดโรค โรคระบาดอย่างหนักในช่วงระยะเวลาที่สั้น ๆ นี้ ได้แก่

สายพันธุ์ H5N1 เป็นการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 และมีการระบาด ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมอยู่ด้วย

สายพันธุ์H7N9  เป็นการพบระบาดในประเทศจีน เมื่อพ.ศ 2556 แต่ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย 

ในผู้ป่วยบางรายนี้อาจมีอาการเริ่มแรก คือ การท้องเสียอาเจียนปวดท้องเจ็บแน่นหน้าอกมีเลือดออกตามไรฟัน ไข้หวัดนก หรือว่ามีเลือดกำเดาไหลมีอาการเยื่อบุของตาอักเสบ ซึ่งอาการที่แสดงออกเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงต้น ๆ พบอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง อย่างเช่น การหายใจลำบากเสียงแหบแห้งและมีเสียงครืดคราดเวลาที่หายใจมีเสมหะบางราย อาจมีเลือดปนออกมาร่วมอยู่ด้วยกับเสมหะ

ไข้หวัดนก

ไข้หวัดนก

ทั้งนี้ไข้หวัดนกสามารถที่จะพบได้ในช่วงธันวาคม-เดือนมีนาคมนอกจากจะเป็นช่วงอกอพยพหนีหนาวมาของสัตว์ปีกจากซีกโลกเหนือสถิติจากองค์กรอนามัยโลก อย่างพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 800 กว่าคนและมีผู้เสียชีวิตอยู่ในจำนวนนี้ถึง 400 กว่าคน ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผู้ที่สัมผัสกับซากสัตว์ปีกหรือว่าคนที่ทำงานกับสัตว์ปีก 

อาการของคนที่เป็นโรคไข้หวัดนก จะมีระยะเวลาอาการในการฟักตัวก่อนการแสดงอาการอยู่ประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้หากเชื่อไวรัสสายพันธุ์ H5N1 อาจใช้เวลาฟักตัวถึง 17 วัน และในสายพันธุ์สายพันธุ์H7N9  จะใช้การฟักตัวในระยะเวลา 1 ถึง 10 วันเท่านั้น โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน ในช่วงที่ฟักตัวของไวรัสยังไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ถ้าหากสู่ระยะอาการแสดงจะมีอาการทั่วไปนั่นก็ คือปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้สูง มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีน้ำมูกไอ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดนก นี้ไม่ว่าจะเป็น นก ไก่ เป็ด ไก่งวงหรือว่าสัตว์อื่น ๆ ที่มีปีกโดยธรรมชาติแล้วเกิดจากการถูกเลี้ยงในโรงเรือน โดยจะมีการติดเชื้อของสัตว์ปีกที่เลี้ยง ในระบบปศุสัตว์อาจเกิดขึ้นในขณะที่มีการขนส่ง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ของการขายสัตว์ปีกนั้น ๆ ซึ่งสัตว์ปีกเองมีการติดเชื้อ แต่สัตว์เหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะแพร่กระจายสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คนได้ จากสารคัดหลั่งอุจจาระของสัตว์ปีกที่ติดเชื้อเองหากผู้ป่วยสัมผัสอุจจาระ หรือว่าสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคและไวรัสของสัตว์ปีกหรือการหายใจเข้าสู่ร่างกาย ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างง่ายดายซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ส่วนใหญ่นี้ติดจากสัตว์สู่คนแต่ในกรณีที่น้อยมาก ที่จะติดจากคนสู่คนนอกจากการติดเชื้อจากคนสู่คนต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกันมาก ๆ จึงจะสามารถสัมผัสติดต่อกัน รวมทั้งจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อไข้หวัดนกได้นั่นก็ คือ การสัมผัสสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ การสัมผัสจากการคัดหลั่งสารคัดหลังการสัมผัสจากผู้ที่อยู่ในการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก 

การรักษาโรคไข้หวัดนก สามารถที่จะรักษาและหายเองได้อย่างทันทีโดยแพทย์จะวินิจฉัยได้อย่างชัดเจน ว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนี้จะให้การรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือจะต้องแยกออกจากผู้ป่วยคนอื่นและได้รับการดูแล ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาการของไข้หวัดนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงอีกทั้งยังเป็นสุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งนี้ช่วงการรักษาตัวของแพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนมาก ๆ และดื่มน้ำตามไปเยอะ ๆ และรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการไข้และปวดตัวควบคู่ไปกับการรักษาของยาต้านเชื้อไวรัสอีกด้วย 

วิธีการป้องกัน ไม่ให้ไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากโรคไข้หวัดนกนี้ที่ดีที่สุดนั่นก็ คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อควรหลีกเลี่ยง และเข้าใกล้ชิดกับสัตว์ปีกทุกชนิด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนำให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากการสัมผัสสัตว์ปีกให้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน นอกจากนี้ยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีสัตว์ปีก ไม่ควรรับประทานเนื้อหรือไข่ของสัตว์ปีกที่มีไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u